placeholder image to represent content

Označení tempa pro 4-5. ročník

Quiz by Anna Smolka

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1
  Otevři sešit na s. 13. Pusť si nahrávku, poslouchej všechna označení tempa a nahlas opakuj italská slova. Vyber jedno slovo, které je pro tebe nové nebo prostě se ti líbí, a napiš je do okénka.
  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q2
  Jak jsou uspořádaná tempa v sešitě?
  od nejpomalejšího po nejrychlejší
  nahodile
  od nejrychlejšího po nejpomalejší
  120s
 • Q3
  Co znamená allegro?
  mírně
  rychle
  pomalu
  těžce
  45s
 • Q4
  Jak je italsky mírně? Všimni si, že obě slova začínají od "m"!
  Adagio
  Andante
  Allegretto
  Moderato
  45s
 • Q5
  Které tempo je nejpomalejší? (legrační pomůcka - víš, co je GRAVitacE? Země je TĚŽKÁ, proto nás všechny přitahuje!)
  Question Image
  Allegretto
  Adagio
  Andante
  Grave
  60s
 • Q6
  Co znamená slovo na nahrávce?
  krokem
  živě
  pomalu
  rychle
  60s
 • Q7
  Když najdeš v notách slovo "Andante" - jak budeš hrát?
  pomalu
  krokem, střední rychlosti
  rychle
  živě
  120s
 • Q8
  Jak je italsky "živě"? (klikej na písmena ve správném pořadí)
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
 • Q9
  Co znamená slovo na nahrávce?
  pomalu
  poněkud rychleji
  živě
  mírně
  60s
 • Q10
  Co znamená slovo na nahrávce?
  rychle
  mírně
  co nejrychleji
  pomalu
  60s
 • Q11
  Co je "largo"? Pomůcka: znáš anglické slovo "large"? Znamená velký, široký. Oblečení v obchodě bývá označeno "L" nebo dokonce "XL" - což znamená "extra široké"!
  široce
  zpomalovat
  pomalu
  rychle
  120s
 • Q12
  Roztřiď označení tempa na pomalá a rychlá: (klikni na slovo a pak na správné místo)
  Users sort answers between categories
  Sorting
  120s
 • Q13
  Slovo na nahrávce znamená:
  rozvláčně, zvolna
  těžce
  živě
  mírně
  120s
 • Q14
  Co k sobě patří? Postupně klikej na správné dvojice. (chybnou čáru odstraníš kliknutím) Pomůcka - víš, co je retardér? Je to přece zpomalovací práh na vozovce!
  Users link answers
  Linking
  120s
 • Q15
  Které tempo je nejrychlejší?
  Prestissimo
  Allegretto
  Andante
  Presto
  60s
 • Q16
  Které z těchto označení je rychlejší?
  Allegretto
  Allegro
  45s
 • Q17
  Co které slovo znamená?
  Users sort answers between categories
  Sorting
  120s
 • Q18
  Když najdeš v notách zkratku rit., budeš:
  opakovat takt
  hrát široce
  zpomalovat
  zrychlovat
  120s
 • Q19
  Které slovo NEzaznělo na nahrávce?
  mírně
  široce
  poněkud rychleji
  těžce
  120s
 • Q20
  Které slovo NEzaznělo na nahrávce?
  co nejrychleji
  krokem
  rychle
  zrychlovat
  60s

Teachers give this quiz to your class