placeholder image to represent content

Pagbasa at Pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik

Quiz by laisa revuelta

Grade 11/12
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 11/12
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

F11PB – IIIa – 98

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang maingat, Kritikal, Displinadong inquiry sa pamamagitan ng iba’t ibang teknik at paraan.
  Bernales
  Goodman
  Aquino
  Dell Hymes
  30s
  F11PB – IIIa – 98
 • Q2
  Ayon naman sa kanya, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin.
  Goodman
  Dell Hymes
  Bernales
  Aquino
  30s
 • Q3
  Ito ay isang maikling akademikong papel na nagbibigay ng pang kalahatang impormasyon tungkol sa isang paksa.
  Pananaliksik
  Konseptong papel
  Konsepto
  Datos
  30s
 • Q4
  Anong kabanata sa paggawa ng pananaliksik ang kinapapalooban ng Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon?
  Kabanata 5
  Kabanata 2
  Kabanata 1
  Kabanata 3
  30s
 • Q5
  Isa sa mga hanguan ng paksa na maaring magmula sa karanasan o interest?
  Sarili
  Aklatan
  Internet
  Mga awtoridad, kaibigan at guro
  30s
 • Q6
  Ito ang pinakamahalagang bahagi sa paggawa ng konseptong papel, dahil ito ay magsisislbing pangkalahatang pagtalakay sa paksa at kinapapalooban ng Panimula at Kaugnay na pag-aaral?
  Layunin
  Metodolohiya
  Rasyunal
  Inaasahang Resulta
  30s
 • Q7
  Ito ay bahagi ng konseptong papel na naglalaman disenyo at paraan ng pangangalap ng datos.
  Layunin
  Metodolohiya
  Rasyunal
  Paksa
  30s
 • Q8
  Isa sa disenyo ng metodolohiya sa pagbuo ng konseptong papel na tumutukoy sa sistematikong imbestigasyon sa pamamagitan ng matematikal, istatistikal o numerical na analysis.
  Interview
  Kwantitatibo
  kwalitatibo
  sarbey
  30s
 • Q9
  Kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawin ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao. Anong Disenyo ito?
  Kwalitatibo
  Interview
  Kwantitatibo
  Sarbey
  30s
 • Q10
  Bahagi ng konseptong papel na MAKIKITA ANG MGA TALA ng mga aklat, aritikulo at iba pang publikasyon tungkol sa pinagkuhaang impormasyon o datos,
  Listahang ng Sanggunian
  Rasyunal
  Layuniin
  Metodolohiya
  30s
 • Q11
  Estilo sa pagsulat ng sanggunian na Karaniwang ginagamit sa mga pag-aaral tungkol sa agham-panlipunan gaya ng sikolohiya, sosyolohiya
  AMERICAN PSYCHOLOGY ASSOCIATION
  MODERN LITERATURE ASSOCIATION
  AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
  MODERN LANGUAGE ASSOCIATION
  30s
 • Q12
  Estilo sa pagsulat ng sanggunian na karaniwang ginagamit sa mga pag-aaral na nauukol sa wika o sining.
  AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
  AMERICAN PSYCHOLOGY ASSOCIATION
  MODERN LITERATURE ASSOCIATION
  MODERN LANGUAGE ASSOCIATION
  30s
 • Q13
  Ito ay bahagi ng konseptong papel na kinapapalooban ng “Suliranin o Problema, mga respondente, Lugar kung saan isinasagawa ang pag-aaral at taon kung kailan isinasagawa ang pag-aaral.
  Metodolohiya
  Paksa
  Layunin
  Rasyunal
  30s
 • Q14
  Ito ay kinapapalooban ng 6 na bahagi: Paksa, Layunin, Rasyunal, Metodolohiya, Inaasahang Resulta at Listahan ng Sanggunian
  Konseptong Papel
  Research
  Case Study
  Pananaliksik
  30s
 • Q15
  Ibigay ang nilalaman sa pagbuo ng paksa
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class