placeholder image to represent content

Paghahatol - Gawain 2

Quiz by JETRO LUIS TORIO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Tungkol saan ang kuwentong binasa?

  Isang batang nagnakaw ng pera sa kanyang mayamang amo

  Isang mayamang amo na mapagpatawad sa kanyang utusan.

  Sa isang anak na nagsikap tuparin ang habilin ng kanyang inang namayapa

  Isang batang maka Diyos, matalino at mapagkakatiwalaan

  30s
 • Q2

  Ano ang kalagayan ng mag-ina sa kuwento? Patunayan.

  Mahirap. Naipalibing lamang ang ina sa tulong ng mga kapitbahay. 

  Maayos. Nakapagtapos ng pag-aaral ang lalaking anak at nakatulong sa ina

  Mahirap. Walang tirahan at nasa bangketa lamang.

  Mayaman. Nakakabili araw-araw ng bote ng gatas

  30s
 • Q3

  Anong imahen ang pinakapopular at higit n apinahahalagahan ng mga taga-Bisaya?

  Itim na Nazareno

  Jose Manggawa

  Birheng Maria

  Santo Cristo

  30s
 • Q4

  Ano ang isang kulturang Bisaya ang lutang na lutang sa kabuuan ng kuwento?

  Pananampalataya sa Diyos

  Paghingi ng tawad sa nagawang kasalanan

  Pagmamahal sa magulang

  Pagiging matapat sa amo

  30s
 • Q5

  Ang pagsunod ba sa habilin ng mga magulang ay tama at makatwiran?

  Hindi, may kalayaan ang anak na gawin kung anong sa palagay niya ay tama.

  Hindi, dahil hindi pagmamay-ari ng ina ang isip at damdamin ng anak.

  Opo, dapat sundin ang lahat ng sinasabi ng ating mga magulang.

  Opo, kung ito ay nakikita mong makabubuti sa iyong landas na tatahakin.

  30s
 • Q6

  Dapat bang higit na pahalagahan ang habilin ng isang namayapa tao?

  multiplem://Depende, kung ito ay nakikita mong makabubuti sa iyo:Opo, dahil napagdaanan na nila ang landas na tatahakin mo: Opo, dahil magagabayan ka nila: Opo dahil mas malapit na sila kay Bro.

  30s

Teachers give this quiz to your class