placeholder image to represent content

Pagpapaliwanag sa mga Kaisipan sa Nobela (Part 2)

Quiz by Mark Ryan Canimo

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  “Sa galit ng Donya, kinuha niya ang latigo ng asawa at inihampas kay Sisa. Inutusan niyang umawit at sumayaw si Sisa at kapag hindi ito sumunod ay latay ang inaabot ng kawawang ina nina Basilio at Crispin.” Anong kaisipan ang nakapaloob sa pangyayari?

  Kalupitan sa kapwa Pilipino sa panahon ng mga Kastila

  Karahasan sa lipunan

    Kasamaang nagawa ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila
  Kasakiman ng Kapwa Pilipino
  60s
 • Q2

  “Naninirahan lamang sila sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan, idagdag pa ang iresponsable, sugarol at walang pakialam sa buhay na asawa.” Anong kaisipan ang nakapaloob sa pangungusap?

  Kalagayan ng isang mahirap na pamilya.
   Kahirapang naranasan sa piling ng iresponsable at sugarol na ama.

  Pagsasama-sama ng pamilya sa gitna ng kahirapan.

   Kahirapang dinaranas ng isang tipikal na pamilyang Pilipino noong panahon ng Kastila.
  60s
 • Q3

  “Sa anim na taon na pagsasama ng dalawa ay hindi sila biniyayaan ng anak kaya’y pinayuhan sila ni Padre Damaso na pumunta sa Obando. Parang dininig ng langit ang kanilang panalangin ng magdalang-tao si Pia Alba ngunit pumanaw ito matapos manganak. Pinangalanan ang sanggol na Maria Clara upang bigyang karangalan ang pintakasi ng Obando.” Alin sa mga sumusunod ang kaisipang nakapaloob sa pangungusap?

   pamamanata sa patron upang magkaroon ng anak.
   pakikinig sa payo ng opisyal ng simbahan bilang paniniwala sa Diyos.
  pagsunod sa mga tradisyon dahil sa matibay na paniniwala sa Diyos.

  pagkakaroon ng anak ay nakasalalay sa matinding pananalig sa Diyos

  60s
 • Q4

  “Makikiusap sana si Basilio na pauwiin na sila nang mas maaga ngunit biglang kinalakad pababa ng sakristan mayor si Crispin. Walang magawa si Basilio habang naririnig ang pagpalahaw ng kapatid dahil pagmamalupit at pananakit ng sakristan mayor.”

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang may pinaka-angkop na pagpapaliwanag sa kaisipan ng talata?

  Nailahad sa akda ang pag-iral ng child labor o child abuse sapagkat malinaw na naipakita ang pagmamalupit ng sakristan Mayor sa magkapatid na Basilio at Crispin.
  Ang pananakit ng Sakristan Mayor sa magkapatid na Basilio at Crispin ay isang patunay ng pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino sapagkat ito ay pawang bunga ng mga paratang.

  Nailahad sa akda ang pag-iral ng child labor o child abuse sapagkat malinaw na naipakita ang pagmamalupit sa kanyang kapwa.

   Ipinahihiwatig sa kabanatang ito ang pisikal na pang-aabuso sa kabataan noong panahon ng Kastila sapagkat wala pang batas na nagtatakda upang mapangalagaan ang mga kabataan.
  60s
 • Q5

           Nakita niya ang ina sa bahay ng alperes na umaawit nang walang katuturan. Nagtatakbo ang ina nang makakita ng tanod. Hinabol niya ang ina ngunit binato siya ng isang alilang babaeng nasa daan. Hindi na niya ito inalintana, tanging nais niya ay maabutan ang ina. Nakarating sila sa gubat. Pumasok si Sisa sa pintuan ng libingan ng matandang Kastila. Hindi na makilala si Basilio ng kaniyang ina

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang may pinaka-angkop na pagpapaliwanag sa kaisipan ng talata?

  Ang karakter ni Sisa ay sumasalamin sa kalapastanganan at pang-aabuso sa mga Pilipino sa kamay ng Kastila sapagkat ang bawat paghihirap na kanyang sinapit ay larawan ng paghihirap ng mga Pilipino hindi lamang sa mga dayuhan pati na rin sa kanyang kababayan.
  Ang karakter ni Sisa ay sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dahil sa ipinakikita nito ang pagmamalupit, pang-aabuso at paglapastangan ng  mga dayuhan sa kahinaan ng mga Pilipino.

  Si Sisa ay larawan ng isang inang mahina at sunod-sunuran tulad ng bansang Pilipinas na walang laban sa pang-aalipin ng mga dayuhan.

  Ang karakter ni Sisa ay sumasalamin sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga opisyal ng pamahalaan maging ng mga mayayaman laban sa ordinaryong Pilipino dahil wala silang kakayahang maipagtanggol ang kanilang sarili.
  60s

Teachers give this quiz to your class