placeholder image to represent content

Pagpapaunlad ng Ispiritwalidad Anuman ang Paniniwala

Quiz by sir ha

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang kahulugan ng 'Ispiritwalidad'?
  Ang kahulugan ng 'Ispiritwalidad' ay nauugnay sa kasaysayan at kultura.
  Ang kahulugan ng 'Ispiritwalidad' ay nauugnay sa paninindigan at paniniwala na may kaugnayan sa espiritu o kaluluwa.
  Ang kahulugan ng 'Ispiritwalidad' ay nauugnay sa pagnanais ng materyal na kasiyahan.
  Ang kahulugan ng 'Ispiritwalidad' ay nauugnay sa teknolohiya at agham.
  30s
 • Q2
  Kung ang isang tao ay mapanindigan at tapat sa kanyang paniniwala, ano ang maaring sabihing mayroon siya?
  Maaring sabihing mayroon siyang magandang trabaho.
  Maaring sabihing mayroon siyang maraming kaibigan.
  Maaring sabihing mayroon siyang mahusay na pag-aani.
  Maaring sabihing mayroon siyang matibay na espiritwalidad.
  30s
 • Q3
  Ano ang mahalagang papel ng pagpapaunlad ng ispiritwalidad sa buhay ng isang tao?
  Ang pagpapaunlad ng ispiritwalidad ay mahalaga upang magkaroon ng maraming kasangga sa trabaho.
  Ang pagpapaunlad ng ispiritwalidad ay mahalaga upang maging sikat sa social media.
  Ang pagpapaunlad ng ispiritwalidad ay mahalaga upang magkaroon ng magandang pananamit.
  Ang pagpapaunlad ng ispiritwalidad ay mahalaga upang magkaroon ng katahimikan at kapanatagan sa loob.
  30s
 • Q4
  Bakit mahalaga ang respeto sa iba't ibang paniniwala sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad?
  Mahalaga ang respeto sa iba't ibang paniniwala sapagkat ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng pagtanggap at pagpapahalaga sa kapwa tao.
  Mahalaga ang respeto sa iba't ibang paniniwala sapagkat ito ay nagdadala ng kayamanan at kasaganaan sa tao.
  Mahalaga ang respeto sa iba't ibang paniniwala sapagkat ito ay nagbibigay daan sa pagiging marangal at kilalang tao.
  Mahalaga ang respeto sa iba't ibang paniniwala sapagkat ito ay nagbibigay daan sa pagsikat at tagumpay ng tao.
  30s
 • Q5
  Ano ang kaugnayan ng pagiging matiyaga sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad?
  Ang pagiging matiyaga ay makatutulong sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad dahil ito ay nagbibigay ng lakas at pagtitiyaga sa pagharap sa mga pagsubok.
  Ang pagiging matiyaga ay nagdudulot ng kasakiman at pamumulitika.
  Ang pagiging matiyaga ay walang kinalaman sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad.
  Ang pagiging matiyaga ay makakasama sa pag-unlad ng ispiritwalidad dahil ito ay nagdudulot ng kabiguan.
  30s
 • Q6
  Paano nakatutulong ang pananampalataya sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad ng isang tao?
  Ang pananampalataya ay nagdaragdag ng pananagutan at pag-aalala sa kapwa tao.
  Ang pananampalataya ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa tao sa panahon ng mga pagsubok at hamon.
  Ang pananampalataya ay nagdudulot ng pagiging makasarili at mapang-api.
  Ang pananampalataya ay nagpapababa ng dangal at pagpapahalaga sa sarili.
  30s
 • Q7
  Bakit mahalaga ang pagiging mapagpasalamat sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad?
  Mahalaga ang pagiging mapagpasalamat sapagkat ito ay nagdudulot ng kapinsalaan at kabiguan.
  Mahalaga ang pagiging mapagpasalamat sapagkat ito ay nagpapalaki ng pag-unawa sa kagandahan ng buhay at nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng kasiyahan at kaligayahan.
  Mahalaga ang pagiging mapagpasalamat sapagkat ito ay nagdudulot ng kahirapan at pagkawala ng tiwala.
  Mahalaga ang pagiging mapagpasalamat sapagkat ito ay nagdudulot ng kaawayan at galit.
  30s
 • Q8
  Bakit mahalaga ang regular na panalangin sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad?
  Ang regular na panalangin ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na ugnayan sa Diyos at nagtuturo ng pagtitiwala at pasasalamat sa kanyang mga biyaya.
  Ang regular na panalangin ay walang kinalaman sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad.
  Ang regular na panalangin ay nagdudulot ng pagpapatibay sa galit at hindi pag-unawa.
  Ang regular na panalangin ay nagdudulot ng pagiging makasarili at mapanlinlang.
  30s
 • Q9
  Ano ang kaugnayan ng pagmamahal sa kapwa sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad ng isang tao?
  Ang pagmamahal sa kapwa ay nagdudulot ng pagiging mapagmalasakit at mapagmahal sa sarili lamang.
  Ang pagmamahal sa kapwa ay nagdudulot ng pagiging mapanlinlang at mapanakit sa iba.
  Ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapalawak ng puso at nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng pag-unawa, kagalakan, at kapayapaan sa loob.
  Ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapababa ng dangal at pagpapahalaga sa sarili.
  30s
 • Q10
  Ano ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad?
  Ang pagtitiwala sa sarili ay mahalaga sapagkat ito ay nagbibigay lakas at determinasyon sa tao upang harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay.
  Ang pagtitiwala sa sarili ay nagiging sanhi ng pagiging mapanlinlang at mapagmanipula.
  Ang pagtitiwala sa sarili ay nagdudulot ng kawalan ng kumpiyansa at pagiging duwag.
  Ang pagtitiwala sa sarili ay nagdudulot ng pagiging abuso at mapagpabaya sa sariling kalusugan.
  30s

Teachers give this quiz to your class