placeholder image to represent content

Pagsasaling Wika at Debate

Quiz by Marvin Pacaldo

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong pamamaraan ng pagsasalin ang naganap:

  Academics -> Akademiko

  Paglikha

  Pagtumbas

  Panghihiram

  15s
 • Q2

  Anong pamamaraan ang ginamit na pagsasalin sa salitang ito:

  Vocabulary -> Talasalitaan

  Panghihiram

  Paglikha

  Pagtutumbas

  15s
 • Q3

  Anong pamamaraan ang ginamit na pagsasalin sa salitang ito:

  Civilization -> Kabihasnan

  Pagtutumbas

  Panghihiram

  Paglikha

  15s
 • Q4

  Anong pamamaraan ang ginamit na pagsasalin sa salitang ito:

  Organism -> Organismo

  Paghihiram

  Paglikha

  Pagtutumbas

  15s
 • Q5

  Ano ang tamang salin sa "He belongs to the royal blood."?

  Siya’y nabibilang sa dugong bughaw

  Siya’ynabibilang sa dugong asul

  20s
 • Q6

  Ano ang tamang salin sa "You make plans for the school year."?

  Gumawa ka ng plano para sa taong panuruan

  Magplano ka para sa taong panuruan.

  20s
 • Q7

  Anong mas akmang pagsasalin sa pahayag na ito "They move to another place"

  Sila ay lumipat sa ibang lugar

  Sila ay gumalaw sa ibang lugar

  20s
 • Q8

  Ano ang mas akmang salin sa pahayag na ito "He is stubborn"?

  Siya ay mapagpursige

  Matigas ang ulo niya

  20s
 • Q9

  Alin sa sumusunod na pahayag ang nagsasaad ng MALI tungkol sa pagsasaling wika?

  Sa pagsasalin ng isang panitikan tula, dapat ito'y anyong patula rin.

  Sa pagsasaling wika dapat ay puro at tapat lamang sa target na wika at hindi maaaring manghiram sa ibang wika.

  Sa pagsasaling wika dapat kilalanin ang panahon ng tekstong isasalin.

  20s
 • Q10

  Ano ang mas akamang salin ng "magnet"?

  magnet

  batobalani

  magneto

  20s
 • Q11

  Ang debate ay tagisan ng katuwiran ng dalawang magkaibang panig.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q12

  Isa sa layunin ng debate ay mapaniwala ang mga tagapakinig sa kaniyang katwiran.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q13

  Ang isang kalahok sa debate ay dapat mahusay lumikha ng tanong sa kalaban.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q14

  Ang debate ay isang paraan din ng paglalahad ng kuro-kuro o opinyon ukol sa paksa.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q15

  Ang mga katwiran sa debate ay higit na kapani-paniwala kung ito’y may pinagbatayan.

  true
  false
  True or False
  15s

Teachers give this quiz to your class