placeholder image to represent content

Pagsusulit

Quiz by Vivian Domingo

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ang _______________ ay isang anyo ng political cartoon na nakabatay sa isang isyu, isang opinyon o isang pangyayaring napapanahon. Ano ang angkop na salita ang binibigyang kahulugan ng pangungusap na ito?
  editorial cartoon
  editorial tribute
  editorial information
  editorial argument
  60s
 • Q2
  Ano ang tawag sa gumagawa ng Editorial Cartoon?
  Editorial Artist
  Journalist
  Cartoonist
  Illustrator
  60s
 • Q3
  Ano ang mga nilalaman ng isang Editorial Cartoon?
  mensahe, guhit, opinyon, pangyayari, isyu, paninindigan ng editorial board
  mensahe, guhit, ideya, pangyayari, balita, paninindigan ng editorial board
  mensahe, talata, ideya, pangyayari, isyu, paninindigan ng editorial board
  mensahe, talata, opinyon, pangyayari, balita, paninindigan ng editorial board
  60s
 • Q4
  Nabali mo ang lapis na iyong hiniram. Ano ang sasabihin mo sa taong iyong pinaghiraman?
  Pasensya na. Kasalanan ng lapis bakit ito nabali.
  Pasensya na. Hindi ko sinasadya mabali ang iyong lapis.
  Anong klaseng lapis ba ito? Bakit ang rupok?
  Bakit mabilis mabali ang lapis mo?
  60s
 • Q5
  Nais mong dumaan ngunit ang guro at ang kanyang kausap ay nakaharang sa iyong daraanan. Ano ang iyong sasabihin sa kanila?
  Huwag po kayo sa daanan mag-usap.
  Pakiusap, tumabi kayong dalawa!
  Makikiraan po.
  Bakit po kayo nakaharang sa daanan?
  60s

Teachers give this quiz to your class