placeholder image to represent content

Pagsusulit 2 IKALAWANG MARKAHAN KPWKP

Quiz by Mae lorelie Tantuan

Grade 11/12
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 11/12
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

F11PD – Id – 87

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Siya ay gumawa ng pag-aaral upang mas mapagyaman ng tao ang kakayahan niya sa pakikipagkumunikasyon.
  David Berlo
  Dell Hymes
  Aristotle
  Wilbur Schramm
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q2
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ang Mother Tongue-Based Multi-Lingual Education ay ginagamit na wikang panturo ng guro sa kindergarten at ikatlong baitang lamang.
  Mali
  Tama
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q3
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ang Mother Tongue-Based Multi-Lingual Education ay ginagamit bilang hiwalay na asignatura sa kindergarten hanggang ikatlong baitang.
  Tama
  Mali
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q4
  MAXIMUM TIME: 45 SECONDS Tukuyin kung anong bahagi ng SPEAKING ang sumusunod na halimbawa. (Isulat ang buong kahulugan ng napiling titik sa acronym) Filipino, English, Cebuano, Hiligaynon, Japanese
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F11PD – Id – 87
 • Q5
  MAXIMUM TIME: 45 SECONDS Tukuyin kung anong bahagi ng SPEAKING ang sumusunod na halimbawa. (Isulat ang buong kahulugan ng napiling titik sa acronym) tahanan, simbahan, parke, mall, paaralan
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F11PD – Id – 87
 • Q6
  MAXIMUM TIME: 45 SECONDS Tukuyin kung anong bahagi ng SPEAKING ang sumusunod na halimbawa. (Isulat ang buong kahulugan ng napiling titik sa acronym) pagtatanong, pagbibigay impormasyon, paghingi ng pabor, panghihikayat
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F11PD – Id – 87
 • Q7
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ayon sa kanya may mga salik-panlipunang dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika, ito ay ang ugnayan ng nag-uusap, ang paksa, lugar, at iba pa.
  Fantini
  Savignon
  David Berlo
  Dell Hymes
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q8
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ayon sa kanya, ang competence ay ang batayang kakayahan o kaalaman ng isang tao sa wika habang ang performance ay ang paggamit ng tao sa wika.
  Dell Hymes
  Savignon
  Fantini
  Albert Mehrabian
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q9
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ito ay uri ng komunikasyon na ginagamitan ng pagtango, kumpas ng kamay at ekspresyon ng mukha.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q10
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang mga kasangkot ay gumagamit ng salitang binibigkas.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q11
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ito ay uri ng di berbal na komunikasyon kung saan ay tumutukoy kung paanong ang oras ay nakaaapekto sa komunikasyon.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q12
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ito ay uri ng di berbal na komunikasyon kung saan ipinapahiwatig ang mensahe sa kilos o galaw ng katawan.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q13
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Ito ay uri ng di berbal na komunikasyong tumutukoy sa komunikatibong gamit ng espasyo, isang katawagang binuo ng antropologong si Edward T. Hall (1963).
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q14
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Tukuyin kung anong uri ng di berbal na komunikasyon ang nasa larawan.
  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q15
  MAXIMUM TIME: 30 SECONDS Tukuyin kung anong uri ng di berbal na komunikasyon ang nasa larawan.
  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F11PD – Id – 87

Teachers give this quiz to your class