placeholder image to represent content

Pagsusulit 3: Tayo Nang Magkaisa upang Makamit ang Pag-unlad

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9TT-IIc-6.2
EsP9TT-IIa-5.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Anong gampanin ang tumutukoy sa panuntunan ng pagkakaroon ng iisang layunin ng isang pangkat ng tao?

  Favoritism

  Pagkakaisa o Solidarity

  Responsibilidad

  Common good

  45s
  EsP9TT-IIc-6.2
 • Q2

  Ano ang kinakailangang taglayin ng bawat kasapi sa pangkatng tao upang makamit ang layunin para sa kabutihang panlahat?

  Isakatuparan ang sariling kagustuhan

  Kawalan ng pagkakaisa

  Pagtatakda at pagsisikap

  Makipagkaibigan

  45s
  EsP9TT-IIc-6.2
 • Q3

  Tama o Mali: Maaari pa rin na makamit ang hinahangad o layunin kahit hindi nilalakipan ng prinsipyo ng pagkakaisa ang pasya at kilos.

  Tama

  Mali

  45s
  EsP9TT-IIa-5.2
 • Q4

  Bakit mahalaga ang papel na ginagampanan ng pinuno ng pangkat sa pagkamit ng pagkakaisa?

  Sapagkat ang pinuno ang siyang nagdadala ng pagkalugmok 

  Sapagkat ang pinuno ang siyang nagbibigay direksyon kung paano makakamit ang layunin

  Sapagkat ang pinuno ang gumagawa ng lahat ng bagay na kinakailangan ng pangkat

  Sapagkat ang pinuno ang siyang may responsabilidad sa layunin ng pangkat

  45s
  EsP9TT-IIa-5.2
 • Q5

  Bakit mahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat kasapi o miyembro ng pangkat sa pagkamit ng pagkakaisa?

  Sapagkat ang pangkat ang nagtatakda ng mga layunin na nais nilang makamit

  Sapagkat ang pangkat ang siyang mananagot sa lahat ng maaaring maging resulta

  Sapagkat ang pangkat lamang ang dahilan at daan tungo sa pagkakaisa

  Sapagkat ang pangkat ang nagbibigay ng direksyon sa pagkamit ng layunin

  45s
  EsP9TT-IIa-5.2
 • Q6

  Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isa sa mga kasapi ng pangkat ay hindi makikiisa sa pagtupad ng layunin?

  Kaayusan

  Kasiyahan

  Kapayapaan

  Kaguluhan

  45s
  EsP9TT-IIa-5.2

Teachers give this quiz to your class