placeholder image to represent content

Pagsusulit # 4- 4th Quarter

Quiz by Candelaria Pillo

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP8AKD-IVi-9

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Sinisi ng mga Nazista si Adolf Hitler na naging  sanhi ng mga suliranin sa Germany.

  false
  true
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q2

  Noong 1920, napasailalim ng Komunista ang buong Russia. Ipinalagay ni_____________ na kailangan ng dahas at pananakop para maitatag ang “Diktadurya ng mga Manggagawa”.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q3

  Isang doktrina ito na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo ng tao. Ang grupong ito ang nagtatakda sa pagmamay-ari at sa pangangasiwa ng lupa, kapital, at mekanismo ng produksyon. 

  Sosyalismo

  Komunismo

  Kapitalismo

  Demakrasya

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q4

  Ang pinakamakapangyarihang pinunong Nazi. Isinilang siya sa Austria at maituturing na isang panatikong nasyonalista.

  Adam Smith

  Karl Marx

  Adolf Hitler

  Benito Mossulini

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI prinsipyo sinusunod ng Pasismo?

  Lahat ng bibitiwang opinyon, pasalita man o pasulat, kailangang naayon sa pamahalaan.

  Kinokontrol ang buong sistema ng edukasyon upang ang mamamayan ay makapagsilbi sa estado at makatulong sa paghahanda sa digmaan.

  Binibigyan ng karapatang sosyal, pulitikal at pangkabuhayan ang mga babae.

  Maingat na sinesensor ang lahat ng mga pahayagan at publikasyon.

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q6

  – Isang uri ito ng pamahalaan na kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Makikita ito sa pamahalaan ng Iran, kung saan ang namumuno ay siya ring puno ng relihiyon ng estado, ang Islam.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q7

   Ang mga bansang yumayakap sa ideolohiyang sosyalismo ay ang _____________________.

  North Korea, Singapore, Canada at Russia

  Cuba, North Korea, China at Vietnam

  Cuba, Amerika, Russia at China

  United Kingdom, China, Italy at Cuba

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q8

  Ang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o ideya.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q9

  Limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos, pagsasalita, at pagtutol sa pamahalaan. Pati ang pagpapahayag ng relihiyon ay hindi lubusang sinasang-ayunan, ngunit hindi rin naman tahasang ipinagbabawal. Lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay din ng isang grupo o ng diktador.

  Totalitaryanismo

  Sosyalismo

  Demokrasya

  Kapitalismo

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q10

  Nakasentro naman ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Ito ay mga pangunahing prinsipyong pulitikal at batayan ng kapangyarihang pulitikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon at saloobin.

  Ideolihiyang Panlipunan

  Ideolihiyang Pampolitika

  Ideolihiyang Pangkabuhayan

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q11

  Noong 1920, napasailalim ng Komunista ang buong Russia. Ipinalagay  na kailangan ng dahas at pananakop para maitatag ang “Diktadurya ng mga Manggagawa”. Ang estadong naitatag nila ay tinawag na ______________?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q12

  Aling bansa ang yumakap sa Ideolohiyang Pasismo?

  Answer Image
  Answer Image
  Italy
  Answer Image
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q13

  Nangyari sa Germany noong 1930. Isa sa pinakamalupit na diktaduryang totalitaryan sa makabagong panahon.

  Fascism

  Communism

  Nazism

  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q14

  Naniniwala ang mga Nazista na ang mga Hudyo na naninirahan sa Germany ay hindi mga Aleman at ang mga ito ang sanhi ng maraming suliranin at kabiguan ng kanilang bansa kaya’t kinakailangang mawala sa daigdig.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q15

  Ang kapitalismo ay doktrina na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo ng tao.

  false
  true
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVi-9

Teachers give this quiz to your class