placeholder image to represent content

Pagsusulit Bilang 1 - Q3F4

Quiz by Jasmin Vita

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F4PU-IIIa-2.4
F4WG-IVc-g-13.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay hakbang sa pagsunod-sunod ng mga gagawin.

  Hakbang sa paggawa

  Balita

  Resipi

  120s
  F4PU-IIIa-2.4
 • Q2

  Ito ay tawag sa paghihikayat ng produkto at pagbibigay ng babala o kaalaman.

  Resipi

  Hakbang 

  Patalastas

  120s
  F4PU-IIIa-2.4
 • Q3

  Ito ay hakbang sa pagluluto na pwedeng nakikita o nababasa.

  Patalastas                         

  Resipi

  Balita

  120s
  F4PU-IIIa-2.4
 • Q4

  Ang paggawa ng patalastas ay kailangang alamin natin ang ______.

  Sangkap                            

  Pagluluto           

  Target                                

  120s
  F4PU-IIIa-2.4
 • Q5

  Sa pagluluto kailangan nating malaman ang mga_____ upang mabili natin sa pamilihan.

  tunog                                 

  sangkap

  balita

  120s
  F4PU-IIIa-2.4
 • Q6

  Sa pagsusulat ng puna ay maaari kang sumang-ayon o sumalungat sa isyu na maaaring _______.

  naaawit                             

  nakalimbang o nababasa

  nasasagot

  120s
  F4WG-IVc-g-13.3
 • Q7

  Ang pagbibigay ng sariling opinion ay__________.

  balita                   

  pag sang-ayon at hindi pagsang-ayon                  

  pahayag

  120s
  F4WG-IVc-g-13.3
 • Q8

  _____ ay pagkakatuwiran ng dalawang panig namagkasalungat ang paniniwala sa pinagtatlunang paksa.

  Pelikula

  Debate                

  Pagsulat                            

  120s
  F4WG-IVc-g-13.3
 • Q9

  Sa isang debate pinag-uusapan ang _______ na napapanahon.

  tatak                               

  isyu

  titulo                                

  120s
  F4WG-IVc-g-13.3
 • Q10

  Sa debate ilang paksa ang ginagamit?

  Dalawang Paksa                

  Tatlong Paksa 

  Isang Paksa                      

  120s
  F4WG-IVc-g-13.3
 • Q11

  Para sa bilang 11-15. Ilarawan ang tauhan batay sa kanyang kilos,salita gawi o damdamin.

  Laging nagunguna sa klase si Miguel. Maraming parangal ang kanyang natatanggap.

  mapagbigay                     

  matalino                           

  matatakutin

  120s
 • Q12

  Kapag may sobrang baon si Lando ay binibigay niyaito sa kanyang kaklase na si Nilo.

  matalino                           

  mapagbigay                     

  matatakutin

  120s
 • Q13

  Nagkukwentuhan lang si Edna at Fe tungkol na babaeng nagpapakita umano sa balite tuwing gabi nagtago na kaagad si Bella sa ilalim ng mesa.

  sinungaling                       

   maalalahanin

  matatakutin                    

  120s
 • Q14

  Tinanong ni Aling Lourdes ang anak kung saan ito galing? Sinagot siya ng anak sa paaralan daw pero ang totoo ay galing ito sa bahay ng kanyang barkada.

  matatakutin                     

  sinungaling                       

  maalalahanin

  120s
 • Q15

  Madalas pumunta si Berto sa bahay ng kanyang Lola. Nag-aalala kasi siya sa kalagayan nito.

   matatakutin                     

  sinungaling                      

  maalalahanin

  120s

Teachers give this quiz to your class