placeholder image to represent content

Pagsusulit sa AP8 -Kasaysayan ng Daigdig- Module 1 &2

Quiz by Cecilia Dumas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pangunahing paksa na pinag-aaralan sa Araling Panlipunan 8
  Kasaysayan ng Daigdig
  Araling Asyano
  Mga Saksi ng Kasaysayan
  Pambansang Ekonomiya
  30s
 • Q2
  Alin sa isa sa limang tema ng heograpiya na tumutukoy sa bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangiang pisikal at kultural?
  paggalaw
  lugar
  lokasyon
  rehiyon
  30s
 • Q3
  Hango ang heograpiya sa salitang Griyego na “geo” at “graphia”, ano ang ibig sabihin ng salitang GEO?
  Daigdig
  Bahay
  Larawan
  Pamahalaan
  30s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang hindi saklaw sa pag-aaral ng heograpiyang pantao?
  wika
  relihiyon
  teknolohiya
  lahi
  30s
 • Q5
  Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magandang pasyalan. Ang pahayag na ito ay nagsasaad sa anong tema ng heograpiya?
  rehiyon
  lokasyon
  interaksiyon
  paggalaw
  30s
 • Q6
  Ano ang mahalagang papel na ginampanan ng wika sa tao?
  ito ay susi ng pagkakaintindihan
  dapat pag-aralan ng tao ang lahat ng wika
  yayaman ang tao pag may maraming alam na wika
  sisikat ang tao kung marami ang wika
  30s
 • Q7
  Anong saklaw ng heograpiyang pantao ang tumutukoy sa kalipunan ng mga paniniwala at ritwal ng isang pangkat?
  lahi
  etniko
  wika
  relihiyon
  30s
 • Q8
  Ang mundo ay binubuo ng pitong kontinente. Anong kontinente ang may pinakamaliit na sukat kilometro kuwadrado?
  Asia
  Australia at Oceania
  Europe
  South America
  30s
 • Q9
  Ayon sa datos ng mahahalagang kaalaman tungkol sa daigdig, ilang porsiyento mayron ang tabang na tubig?
  4%
  2%
  1%
  3%
  30s
 • Q10
  Alin sa mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig ang may pinakamaraming gumagamit?
  Austronesian
  Niger-Congo
  Afro-Asiatic
  Indo-European
  30s
 • Q11
  Alin sa mga pangunahing relihiyon sa mundo ang may pinakamaliit na tagasunod?
  Islam
  Hinduismo
  Kristiyanismo
  Budismo
  30s
 • Q12
  Ano ang pangunahing batayan sa pagkilos ng tao sa kanyang pang-arawaraw na pamumuhay?
  etniko
  lahi
  relihiyon
  etnisidad
  30s
 • Q13
  Tumutukoy ito sa matigas at mabatong bahagi ng planetang Daigdig
  Core
  Plate
  Mantle
  Crust
  30s
 • Q14
  Anong tawag sa bahagi ng estruktura sa daigdig na kung saan may patong na mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito?
  plate
  core
  mantle
  crust
  30s
 • Q15
  Ang pangunahing relihiyon sa daigdig na may pinakamaraming bilang ng taong sumasamba ay ang ______________.
  Islam
  Kristiyanismo
  Hinduismo
  Budhismo
  30s

Teachers give this quiz to your class