placeholder image to represent content

Pagsusulit sa Araling Panlipunan 4 Modyu 6 Q1

Quiz by Brenda B. Ampater

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Alin sa mga pahayag ang nagpapatunay dito.

  Nasa Silangan ng Pilipinas ang KaragatangPasipiko

  Mabundok na bansa ang Pilipinas

  Maraming aktibong bulkan sa Pilipinas 

  Binubuo ang bansa ng maraming pulo

  45s
 • Q2

  2. Humigit kumulang ilang aktibong bulkan ang nakalatag sa Pilipinas ?

  31

  22

  24

  100

  45s
 • Q3

  3. Madalas ang paglindol sa mga bansa na bahagi  ng Pacific Ring of Fire.  Ano ang dahilan nito?

  Gumagalaw ang lupa kapag may malakas na bagyo

  Gumagalaw ang lupa dahil sa  mga bundok

  Gumagalaw ang lupa  dahil  mga aktibong  bulkan

  Malakas ang alon na nagpapagalaw sa lupa

  45s
 • Q4

  4. Ano ang nararapat mong gawin kapag may parating namalakas na bagyo?

  Pumunta sa bahay ng kamag-anak

  Makinig sa balita at alamin nga mga lugar na dadaananng bagyo

  Magbakasyon at sigurado na walang pasok sa araw na ito         

  Gumala habang wala pa ang bagyo

  45s
 • Q5

  5. Alin sa sumusunod na panganib ang maaring maidulotng malakas na lindol?

  storm surge

  tsunami

  baha

  flashflood

  45s
 • Q6

  6. Alin sa mga ahensiya ng pamahalaan ang nangangasiwasa paggalaw ng bulkan ?

  MMDA

  PHIVOLCS

  PAG-ASA

  NDRRMC

  45s
 • Q7

  7. Alin sa mga mapa ang nagpapakita ng mga lugar namadalas masalanta ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol?

  Hazard map

  Topgraphical map

  Political map

  Climate map

  45s
 • Q8

  8. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali at biglang naglindol, ano ang dapat mong gawin ?

  Humingi ng tulong 

  Maghanap ng mapagtataguan

  Isagawa ang duck, cover and hold

  Tumakbo palabas ng gusali

  45s
 • Q9

  9. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at ibinalita na maaring magkaroon ng storm surge dulot ang malakas na

      bagyo.  Ano ang dapat mong gawin ?

  Huwag lumabas ng bahay

  Pumunta sa kapitbahay

  Lumikas sa mataas at ligtas  na lugar

  Pumunta sa dagat para m akita ang pagtaas ng tubig.

  45s
 • Q10

  10. Paano mo mapaghandaan ang pagdating ng malakas nalindol ?

  Manirahan sa ibang bansa.

  Manirahan sa mga ligtas  na lugar

  Laging manood ng balita

  Makiisa sa pagsagawa ng earthquake drill

  45s

Teachers give this quiz to your class