Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Pagsunod-sunurin ang mga konsiderasyon sa pagsasalin ng salita mula sa Ingles

  Users link answers
  Linking
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q2

  Isang uri ng teknikal-bokasyunal na sulatin na naglalayong itinuro ang paraan ng paggamit/pagbuo/paggawa ng isang produkto o serbisyo.

  liham pangnenegosyo

  manwal

  brochure

  Katitikan ng Pulong

  300s
  CS_FTV11/12PB-0a-c-105
 • Q3

  Sa bahaging ito ng manwal,  inilalagay ng negosyante ang ilang mga bagay na dapat isipin ng mamimili para sa ligtas na paggamit ng produkto/serbisyo.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q4

  Sa bahaging ito ng manwal kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain na kailangan maisagawa upang mabuo ang isang produkto. (isang salitan lamang ang sagot

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q5

  Inilalagay sa bahaging ito ng manwal ang maikling pagpapakilala sa produkto at sa kumpanya. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q6

  Inilalagay sa bahaging ito ng manwal ang mga karaniwang suliranin o mga bagay na madalas isinasagguni kaugnay sa produkto at ang kadalasang tugon ng kumpanya ukol dito.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q7

  Nandito sa bahaging ito ang kasunduan sa pagitan ng mamimili at kumpanya hinggil sa paggamit/pagtangkilik ng produkto/serbisyo. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q8

  Dito nakatala ang lawak at hangganan ng pananagutan ng kumpanya sa anumang suliranin sa produkto/serbisyo.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q9

  Lahat ng bahagi ng produkto ay marapat na pangalanan at ilagay ang gamit (function) sa manwal.

  false
  true
  True or False
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q10

  Mas madaling intindihin ang hakbang sa isang manwal kung hindi ito sasamahan ng larawan.

  false
  true
  True or False
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q11

  Sa tuntunin ng pagsasalin, alin sa sumusunod ang pinakaunang dapat bigyan ng konsiderasyon ng pagsasalin ng terminong Ingles?

  katumbas sa lokal na wika

  katumbas sa wikang Kastila

  katumbas sa karatig-wika

  Pagbabaybay mula sa Ingles

  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q12

  Ingles: Computer

  Filipino: Kompyuter

  Aling tutunin sa pagsasalin ang ipinapakita ng halimbawa sa itaas?

  Katumbas mula sa lokal na wika

  Pagbabaybay mula sa Kastila

  Pagbabaybay mula sa Ingles

  Tuwirang Panghihiram sa Ingles

  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q13

  Ingles: association

  Filipino: asosasyon

  Aling tuntunin sa pagsasalin ang ipinapakita ng halimbawa sa itaas?

  Pagbabaybay mula sa Ingles

  Katumbas sa lokal na wika

  Tuwirang panghihiram sa Ingles

  Pagbabaybay mula sa Kastila

  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q14

  Lahat ay konsiderasyon sa tuwirang panghihiram ng salitang Ingles sa Filipino MALIBAN sa isa.

  Kapag ito ay teknikal sa salita

  Kapag ito ay mula sa siyensiya at matematika

  Kapag hindi alam ang salita

  Kapag magdudulot ng malayong kahulugan o nakakatawang pagbasa

  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
 • Q15

  Mahalaga ang masining na paggamit ng tayutay o malalalim na pananalita sa pagsulat ng isang manwal.

  false
  true
  True or False
  300s
  CS_FFTV11/12PB-0g-i-106

Teachers give this quiz to your class