placeholder image to represent content

Pagsusulit sa Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan- Akademik

Quiz by Melanie Filipina M. Quintero

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Panuto: Ang mga sumusunod na pahayag ay naglalarawan ng akademikong sulatin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang akademikong pagsulat ay isinasagawa sa isang __________kung saan may mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat.
  silid-aklatan
  akademikong institusyon
  personal na silid
  silid-aklatang panggradwado
  30s
 • Q2
  Ang akademikong sulatin ay nangangailangan ng _______ na antas ng wika sa pagsulat.
  pormal
  personal
  praktikal
  di pormal
  30s
 • Q3
  Sa akademikong pagsulat kinakailangan na maging malinaw , may direktibo at organisado.
  may paninindigan
  may kalinawan
  may pananagutan
  obhetibo
  30s
 • Q4
  Mahalagang matutuhan ang pagkilala sa mga sangguniang pinaghanguan ng mga impormasyon upang mabigyang pagkilala ang orihinalidad ng bawat sulatin.
  may pananagutan
  may kalinawan
  obhetibo
  may paninindigan
  30s
 • Q5
  Ang nilalaman ng akademikong sulatin ay dapat na nadedepensahan, naipaliliwanag at nabibigyang-katuwiran ng sumulat nito.
  may paninindigan
  obhetibo
  may pananagutan
  may kalinawan
  30s

Teachers give this quiz to your class