placeholder image to represent content

Pagsusulit sa Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan- Akademik

Quiz by Melanie Filipina M. Quintero

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Panuto: Ang mga sumusunod na pahayag ay naglalarawan ng akademikong sulatin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang akademikong pagsulat ay isinasagawa sa isang __________kung saan may mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat.
  silid-aklatan
  akademikong institusyon
  personal na silid
  silid-aklatang panggradwado
  30s
 • Q2
  Ang akademikong sulatin ay nangangailangan ng _______ na antas ng wika sa pagsulat.
  pormal
  personal
  praktikal
  di pormal
  30s
 • Q3
  Sa akademikong pagsulat kinakailangan na maging malinaw , may direktibo at organisado.
  may paninindigan
  may kalinawan
  may pananagutan
  obhetibo
  30s
 • Q4
  Mahalagang matutuhan ang pagkilala sa mga sangguniang pinaghanguan ng mga impormasyon upang mabigyang pagkilala ang orihinalidad ng bawat sulatin.
  may pananagutan
  may kalinawan
  obhetibo
  may paninindigan
  30s
 • Q5
  Ang nilalaman ng akademikong sulatin ay dapat na nadedepensahan, naipaliliwanag at nabibigyang-katuwiran ng sumulat nito.
  may paninindigan
  obhetibo
  may pananagutan
  may kalinawan
  30s
 • Q6
  Ang syntithenai ay nangangahulugan sa Ingles na put together o __________ayon kay Harper 2016.
  create
  develop
  extract from
  combine
  30s
 • Q7
  __________ang tawag sa mahabang salaysay ng buhay ng isang tao.
  tala
  talambuhay
  bionote
  kwento
  30s
 • Q8
  Sa _______________ay pinagtutuunan ng pansin ang paglalarawan sa kabuuang detalye ng pag-aaral na maaaring maglarawan sa opinion o damdamin ng mga respondente.
  deskriptibong abstrak
  replektibong abstrak
  talumpati
  impormatibong abstrak
  30s
 • Q9
  Sa pagsulat ng ________ kinakailangan na 3 pangungusap hanggang 1 talataan lamang.
  sintesis
  bionote
  talumpati
  abstrak
  30s
 • Q10
  Sa uring ito ng sintesis gumagamit ng panandang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod tulad ng una, pangalawa at iba pa.
  argumentatibo
  sekwensiyal
  prosidyural
  kronolohikal
  30s
 • Q11
  Panuto: Tukuyin ang uri ng akademikong pagsulat batay sa proseso nito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Magtungo sa silid-aklatang panggradwado o kaya ay manaliksik sa internet.
  abstrak
  talumpati
  sintesis
  bionote
  30s
 • Q12
  Palaging ginagamitan ng ikatlong panauhan sa pagtukoy ng taong inilalahad.
  talumpati
  abstrak
  sintesis
  bionote
  30s
 • Q13
  Isaalang-alang ang wikang dapat gamitin na maging kaaya-aya sa tagapakinig.
  bionote
  talumpati
  abstrak
  sintesis
  30s
 • Q14
  Maaaring isaalang-alang ang bahagi ng teksto na una, gitna at wakas.
  talumpati
  abstrak
  sintesis
  bionote
  30s
 • Q15
  Ginagamitan ng pyramid style sa pagsulat.
  bionote
  sintesis
  abstrak
  talumpati
  30s

Teachers give this quiz to your class