placeholder image to represent content

Pagsusulit sa Yunit 2

Quiz by Carol-Lyn Salita

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Maliban sa Kristiyanismo, ginamit din ng mga Espanyol ang espada upang mapasailalim sa kanilang kapangyarihan ang mga Filipino. Ano ang ibig sabihin ng pahayag?
  Pinagsabay ng mga sundalong Espanyol ang krus at espada sa pakikipaglaban.
  Mga espada ang pangunahing sandata ng mga Espanyol laban sa mga katutubo.
  Naging marahas din ang mga misyonero sa pagsakop sa Pilipinas.
  Gumagamit ng puwersa at lakas-mlitar ang mga Espanyol sa kanilang pananakop sa Pilipinas.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Isa sa layunin ng pagsusumikap na makatuklas at manakop ng bagong lupain ang Spain na sinisimbolo ng krus.
  Mapaunlad ang ekonomiya ng kolonya
  Makakuha ng mga likas na yaman
  Makamit ang karangalan ng bansa
  Maipalaganap ang Kristyanismo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa.
  bansa
  kolonya
  kolonyalismo
  Kanluranin
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? 1. Si Magellan sa Cebu, 2. Tagumpay ni Legazpi sa Maynila, 3. Labanan sa Mactan, 4. Unang misa
  1432
  4132
  1342
  4123
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Tawag sa sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan tungo sa mga bayan
  reduccion
  encomienda
  pueblo
  cabecera
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Alin sa mga sumusunod ang walang kaugnayan sa paraan ng pagpapasailalim ng mga Espanyo sa Pilipinas?
  Ipinatupad ang paninigil ng tributo upang may mapaggastusan sa pangangailangan ng kolonya
  Binigyan ang mga katutubo ng karapatan sa pagpili ng kanilang relihiyon
  Pinagsama-sama ang kanilang tirahan sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol
  Pinangasiwaan ng mga encomendero ang mga katutubong nagpasakop na sa Spain
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ano ang nagpapatunay na ang sistema ng pagbubuwis noong panahong kolonyal ay patuloy pa ring ipinatutupad sa kasalukuyan?
  Walang naniningil ng tributo sa kasalukuyan
  Paghihinalaan kang tulisan kung wala kang maipakitang cedula personal
  Mayroon pa ring cedula personal ang mga Filipino ngayon.
  Reales pa rin ang gamit na pananalapi ng mga Filipio ngayon.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Kung ang Pilipinas ay tuwirang napasailalim sa Spain noong 1565, ano ang tawag sa Pilipinas?
  bansa
  kanluranin
  kolonya
  kolonyalismo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Bakit naging madali sa maraming katutubo ang tanggapin ang Kristyanismo bilang bagong relihiyon nito?
  Naging marahas ang mga misyonero sa pagpapalaganap ng bagong relihiyon
  Pinili ng mga prayle na ipagpatuloy ang katutubong tradisyon at iniangkop ang mga ito sa paniniwalang Kristyano.
  Ibinilanggo ng mga Espanyol ng mga katutubong tumanggi sa Kristyanismo
  Winakasan ng mga misyonera ang papel ng kababaihan sa pangungunasa mga ritwal ng simbahan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang patuloy pa ring gampanin ng mga pari sa kasalukuyan?
  Tagapagturo ng mga aral at katuruan ng simbahan
  Tagapaningil ng buwis sa mga mamamayan
  Pagiging inspektor sa aspektong pang edukasyon at pangkalusugan
  Maaaring maging kapalit sa mga opisyal ng pamahalaan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Ano ang iyong konklusyon tungkol sa kapangyarihang taglay ng mga prayle noong panahong kolonyal?
  Naging sunud-sunuran ang mga prayle sa agustuhan ng mga opisyal ng pamahalaan
  Limitado ang kapangyarihan ng mga prayle
  Malawak ang kapangyarihan at impluwensyang dulot ng mga prayle
  Binigyan ng iba't ibang tungkulin ang prayle maliban sa pagmimisa
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Pondo mula sa Mexico na pinapadala sa Pilipinas upang matugunan ang pangangailangan ng kolonya.
  tributo
  falla
  real situado
  reales
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Ano ang hindi mabuting epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino noong panahon ng mga Espnyol?
  Nahiwalay ang mga polista sa kanilang pamilya dahil sa paggawa sa malayong lugar.
  pinagdadala ang mga Filipino ng mga materyales sa paggawa ng kalsada
  ang Law of the Indies ay nagbigay proteksyon sa mga polista
  Maraming kalsada at tulay ang naipagawa dahil sa polo y servicio
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Ano ang ibig sabihin ng pagsasanduguan nina Humabon at Magellan sa Cebu?
  Nais ni Humabon na magpabinyag sa Kristyanismo
  Naging magkaibigan at magkaalyansa sina Humabon at Magellan
  Nagsabuwatan sina Magellan at Humabon laban kay Lapu-Lapu
  Sinimulan ni Humabon ang ritwal ng sanduuan kay Magellan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Patuloy ang naging maimpluwensya ang reliiyong Kristyanismo sa pamumuhay ng mga Filipino. Alin sa mga sumusunod na mga paniniwala o tradisyon ang nananatili pa rin sa kasalukuyan?
  Ipinalalaganappa rin ang Kristyanismo sa mga lungsod at bayan.
  Ipinagdiriwang ang mga kapistahan bilang parangal sa patron sa isang lugar.
  Patuloy na maghihirapang mga taong hindi nabinyagan sa Kristyanismo
  Ang mga paring Espanyolang may hawak ng mga posisyon sa simbahan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Bakit nabigo ang mga katutubong Filipino sa pagpigil sa mga dayuhang Espanyol na sakupin ang kanilang pamayanan?
  Muntik nang matalo ng mga katutubo ang mga Esanyol
  Nagwagi ang mga Espanyol at itinatag ang syudada ng Maynila
  HIndi nagkakaisa ang mga katutubo at maraming tumulong sa mga Espanyol upang sakupin ang mga pamayanan
  Mas makabago ang kagamitan sa pakikidigma ng mga Espanyol kumpara sa gamit ng mga katutubo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Uri ng pari na karaniwang mestizo at walang kinabibilangan na anomang orden.
  prayleng misyonero
  Paring sekular
  Paring regular
  paring conquistador
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Ano ang patunay na may mga katutubong Filipino na naging magiliw sa pagdating ng mga Espanyol sa bayan?
  Dinalhan ng mga katutubo ng pagkain at inumin ang mga tauhan i agellan
  Ninakaw ang mga bangka ng mga Espanyol sa Guam
  Nagtagumpay ang mga Espanyol laban sa mga taga-Maynila
  Naganap ang labanan sa Mactan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Alin ang hindi naging bunga ng ekspedisyon ni Magellan?
  Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas
  Maraming lupain ang natuklasan
  Napatunayang bilog ang mundo
  Mararating ang silangang bahagi ng daigdig sa paglalayag pakanluran
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Ano ang dahilan ng paghahangad ng mga paring regular na magkaroon ng mga parokya?
  Kasapi sila samga orden kaya karapatan nila ang magkaroon ng parokya
  Mapapalawak nila ang kanilang kapangyarihan at mapalalaganap ang Kristyanismo
  Tinatanggihan ng mga paring sekular na mangasiwa sa mga parokya
  Pinag-uutos ng Gobernador-Heneral na sila ang humawak ng mga parokya
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class