placeholder image to represent content

Pamilya bilang Natural na Institusyon

Quiz by Raechelle De Leon

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Bawat miyembro ng pamilya ng pamilya ay may mahalagang gampanin sa pgpapaunlad ng pagmamahalan sa pamilya.
  Tama
  Mali
  20s
 • Q2
  Ang pamilya ang una nating kapwa.
  Mali
  Tama
  20s
 • Q3
  Malaki ang impluwensiya ng ating pamilya sa ating pagktao.
  Mali
  Tama
  20s
 • Q4
  Ang ating mga magulang ang dapat na managot sa anumang kasalanang magagawa natin bilang kabataan dahil sila ang nagpalaki sa atin.
  Mali
  Tama
  20s
 • Q5
  Mahalaga na surrin ang sariling ugnayan sa ating pamilya.
  Tama
  20s
 • Q6
  Ito ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae
  Magulang
  Pamilya
  20s
 • Q7
  Ito ang layunin ng pamilya na nagbigay dahilan kung bakit ito itinuturing na una at pinakamahalagang bahagi ng lipunan
  Nagtuturo ng kung ano tama at mali
  Magbigay-buhay / mag-anak
  20s
 • Q8
  Ito ang tinutukoy na pinakamahalagang gampanin ng mga magulang
  Magbigay ng pagkain
  Magbigay ng edukasyon
  20s
 • Q9
  Ano ang nagpapatibay ng isang pamilya?
  Kasal
  Mga anak
  20s
 • Q10
  Ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa ay tinatawag na
  Conjugal love
  Paternal love
  20s

Teachers give this quiz to your class