Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay isang sistematikong pagsisiyasat at pag-aaral ng mga materyales at sanggunian .
  Pananaliksik
  Panayam
  Pangangalap-tala
  Sarbey
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q2
  Isinaalang-alang ang interes ng mananaliksik sa pangangalap ng mga datos.
  Proseso ng Pananaliksik
  Paggawa ng Talatanungan
  Pagpili ng tamang paksa
  Paghahanda ng Balangkas
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q3
  Alin sa mga sumusunod ang mga panandang nagpapahayag ng paglalahat?
  walang duda
  samakatuwid
  sa kabuoan
  sa ibang salita
  siyang tunay
  30s
  F8WG-Ii-j-23
 • Q4
  Ang pagkopya ng walang pahintulot sa may-ari.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q5
  _________ng nakalap na impormasyon nakita ng mananaliksik na maraming naghihirap sa barangay Malaya.
  pagkatapos
  saka
  Bilang paglalahat
  sa umpisa
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q6
  Pilin sa pangungusap ang panandang ginamit sa pangungusap. Walang duda na mahal siya ng taong bayan.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F8WG-Ii-j-23
 • Q7
  Ito ang estruktura ng buong organisasyon ng gagawing pananaliksik
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q8
  Isa sa mga batis ng impormasyon na gumagamit ng computer
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q9
  Sino ang mas angkop na respondente sa paksang "Alin sa mga asignatura ang gusto ng mga mag-aaral/"
  punongguro
  guro
  mag-aaral
  mga magulang
  30s
  F8PB-Ii-j-25
 • Q10
  Ang hakbang sa pananaliksik na kung saan ay binabasa ang nilalaman ng mga aklat, magasin at journal.
  Pangangalap ng mga kinakailangang datos at materyal
  Paghahanda ng Bibliyograpi
  Pagpili ng tamang Paksa
  Paghahanda ng balangkas
  30s
  F8PB-Ii-j-25

Teachers give this quiz to your class