placeholder image to represent content

PANAPOS NA PAGTATASA SA FILIPINO 5

Quiz by Laricile Ganiron

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang magagawa sa mga basurang di-nabubulok upang maging kapaki-pakinabang? Maaring ___________________ ang mga basurang di-nabubulok.

  Question Image

  itago sa kahon

  ilagay sa hukay

  gawing pandekorasyon

  gawing pataba

  120s
 • Q2

  Bakit kailangang ibukod ang mga basurang nabubulok sa mga basurang di nabubulok?

  Question Image

  Maiiwasan ang masamang amoy kapag ginawa ito.

  May paggagamitan ang mga basurang ito.

  Makagagawa ng pataba sa di-nabubulok na basura.

  Matagal mabulok ang basura sa paraang ito.

  120s
 • Q3

  Alin sa sumusunod ang kahulugan ng may sala sa pangungusap sa kahon?

  Sino ang may sala sa hindi magandang pagbabago sa ating kapaligiran?

  Question Image

  nagsimula

  sumuporta

  sumali

  may kagagawan

  120s
 • Q4

  Ano ang ibig sabihin ng “may pera sa basura”?

  Question Image

  Makapagtitipid ka pag alam ang pagtapon sa basura.

  Maaaring pagkakitaan ng pera ang mga basura.

  Maaaring makakuhang pera sa basura.

  Magkakapera kapag pinaghiwalay ang basura.

  120s
 • Q5

  Ano ang pangunahing ideya na tinalakay sa seleksyon?

  Tinalakay sa seleksyon ang ________________________.

  Question Image

  pakinabang sa nabubulok na basura

  bungang maraming basura

  sanhing pagbabago

  maaaringgawinsamgabasura

  120s
 • Q6

  Ano ang ginamit ng may-akda upang ipaabot ang mensahe nito?

  Question Image

  Isinalaysay ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari.

  Tinalakay ang mga sanhi ng pagtambak ng basura.

  Malinaw na isinaad ang suliranin at solusyon sa seleksyon.

  Maingat na inilarawan ang kalagayan ng kapaligiran.

  120s
 • Q7

  Alin kaya sasumusunodang HINDI magigingbungakapagtayo ay nagresaykel?

  Question Image

  Maaaring patuloy na dumami ang basura.

  Lilinis at gaganda ang ating kapaligiran.

  Mababawasan ang suliranin sa basura.

  Magkakaroon tayo ng pagkakakitaan.

  120s

Teachers give this quiz to your class