placeholder image to represent content

Panghalip na Panao

Quiz by Leah D. Iradel

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. Dumami ang mga tao sa mundo. Wala na _______ iniisip at ginagawang mabuti.
  tayo
  kami
  sila
  ikaw
  10s
 • Q2
  2. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. Gayon na lamang ang _______ pagsisisi sa pagkalalang sa tao.
  kanyang
  niyang
  nilang
  kanilang
  10s
 • Q3
  3. "Lilipulin _______ ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at ibon." ang wika ng Panginoon.
  niya
  ko
  ka
  mo
  10s
 • Q4
  4. Si Noe lamang ang kalugud-lugod sa Panginoon. _______ay napakabuting tao.
  Ako
  Niya
  Siya
  Ikaw
  10s
 • Q5
  5. "Noe, _______ na lamang ang tanging natitirang mabuti sa ibabaw ng lupa. Pakinggan mong mabuti at gawin ang lahat na iniuutos ko." ang sabi ng Panginoon.
  ikaw
  sila
  kayo
  ka
  10s
 • Q6
  6. "_______ po ay nakahanda, Diyos ko." ang sagot ni Noe.
  Ako
  Sila
  Kayo
  Kami
  10s
 • Q7
  7. "Gumawa ka ng isang daong o arka.Isama _______ ang iyong pamilya. Magsama ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop." ang utos ng Panginoon.
  ka
  ko
  mo
  niya
  10s
 • Q8
  8. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa ________ ng Diyos.
  kanila
  akin
  amin
  kanya
  10s
 • Q9
  9. Hindi pinabayaan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga kasama sa daong o arka. _______ ay ligtas sa loob.
  Sila
  Tayo
  Kami
  Kayo
  10s
 • Q10
  10. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. _______ ay nagtayo ng dambana para sa Diyos.
  Sila
  Kayo
  Kami
  Tayo
  10s

Teachers give this quiz to your class