placeholder image to represent content

Pang-ugnay

Quiz by liezelmagnaye

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1. Anong pang-angkop ang gagamitin kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig?
  na
  g
  ng
  nang
  30s
 • Q2
  Anong pang-angkop ang gagamitin kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig?
  na
  nang
  ng
  g
  30s
 • Q3
  Anong pang-angkop ang gagamitin kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa n?
  na
  ng
  nang
  g
  30s
 • Q4
  Anong pang-angkop ang dapat gamitin sa pangungusap. Nakita na ang nawawala___ bata.
  na
  ng
  nang
  g
  30s
 • Q5
  Anong pang-angkop ang dapat gamitin sa pangungusap. Ang bago__ bahay nila ay maganda nga.
  g
  ng
  nang
  na
  30s
 • Q6
  Anong pang-angkop ang dapat gamitin sa pangungusap. Pinaunat ni Aira ang kulot ___ buhok niya kahapon.
  nang
  na
  g
  ng
  30s
 • Q7
  Aling pangungusap ang may maling gamit ng pang-angkop?
  Nararapat na magsalita ka nang masaya at umarte nang masaya.
  Kailangan ng lagi tayong may ngiti sa labi at masiglang makipag- usap.
  Lumaging masigla at matatapos ang gawain mo nang hindi mo namamalayan.
  30s
 • Q8
  Aling pangungusap ang may maling gamit ng pang-angkop?
  Malulusog ang mga pananim dahil sa malamig na klima.
  Sa Baguio pa namimili ang nanay ng mga sariwa na gulay.
  Ang mga taniman ay may bakod na kawayan.
  30s
 • Q9
  Aling pangungusap ang may maling gamit ng pang-angkop?
  Dahil dito, sa murang halaga, nakukuha ng nanay ang mga paninda niya.
  Kaibigan na matalik ng nanay ang may pwesto sa palengke.
  Tuwing namimili ang nanay sa palengke ay palaging isinasama niya ako.
  30s
 • Q10
  Aling pangatnig ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita o kaisipang pinagpipiliian?
  pero
  subalit
  o
  at
  30s
 • Q11
  Aling pangatnig ang ginagamit sa pag-uugnay sa dalawang kaisipang magkakontra o magkasalungat?
  0
  at
  kasi
  subalit
  30s
 • Q12
  Aling pangatnig ang nag-uugnay sa paghingi ng kundisyon?
  at
  kung
  o
  saka
  30s
 • Q13
  Aling pangatnig ang dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap? Matiyaga niyang ginawa ang proyekto ____________ nasira ito ng ulan.
  dahil
  subalit
  samakadwid
  bagaman
  30s
 • Q14
  Aling pangatnig ang dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap? Makiisa tayong lahat _____________ umunlad ang bansa.
  habang
  upang
  subalit
  kapag
  30s
 • Q15
  Aling pangatnig ang dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap? Nag-hahanap siya ng trabaho araw-araw ____________ wala naman siyang swerte.
  ngunit
  at
  habang
  o
  30s
 • Q16
  Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Naglilinis siya ng silid habang nakikinig siya ng radio.
  siya
  naglilinis
  nakikinig
  habang
  30s
 • Q17
  Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Sasabay sana ako kay Maricar sa pag-uwi subalit nakaalis na pala sila.
  pag-uwi
  nakaalis
  subalit
  sasabay
  30s
 • Q18
  Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Hindi pumasok sa paaralan si Anna sapagkat masakit ang ulo niya.
  masakit
  sapagkat
  pumasok
  paaralan
  30s
 • Q19
  Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Umiiyak ang bata dahil tinutukso siya ng kalaro niya.
  umiiyak
  bata
  dahil
  tinutukso
  30s
 • Q20
  Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Marami ang kakainin ko para hindi ako magutom sa mahabang byahe.
  magugutom
  marami
  kakainin
  para
  30s

Teachers give this quiz to your class