Quizalize logo
placeholder image to represent content

Pangunahin at pantulong na kaisipan

Quiz by Monica Keniry

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
10 questions
Show answers
 • Q1

  Patuloy na pinag-iingat ang lahat dahil sa banta ng COVID

  Pantulong na kaisipan

  Pangunahing kaisipan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Pinaaalalahanan ang lahat na magsuot ng face mask at sundin ang social distancing

  Pangunahing kaisipan

  Pantulong na kaisipan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Karamihan sa mga Pilipino sa kasalukuyan ay Work from Home

  Pangunahing kaisipan

  Pantulong na kaisipan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Sa binasa mong akda "Sapatos kong Bida-Bida". Nasaang bahagi ang pangunahing paksa?

  Unang bahagi

  Hulihang bahagi

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ito ay nagtataglay ng mga impormasyon o mga detalye

  Pangunahing kaisipan

  Pantulong na kaisipan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Anong uri ng panitikan ang "SINO ang mas sikat at higit na dapat hangaan: MATALINO o MAYAMAN?"

  freetext://balagtasan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Tungkol saan ang paksa nito?

  freetext://mayaman at matalino

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Kumain ka na ba? Anong uri ng tanong ito.

  Tanong tungkol sa mga tao, bagay, lunan o pangyayari

  Tanong na ang sagot ay may dalawang pagpipilian

  Tanong na ang sagot ay "OO" o "Hindi"

  Tanong na "bakit"

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Nakatulong ba o hindi nakatulong ang vaccine sa paglaganap ng Covid-19?

  Tanong tungkol sa bagay, tao, lunan, pangyayari

  Tanong na may dalawang pagpipilian

  Tanong na ang sagot ay "Oo o Hindi"

  Tanong na "Bakit"

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Bakit hindi pa tayo magkaroon ng face to face class?

  Tanong na "bakit"

  Tanong tungkol sa bagay, tao, pangyayari

  Tanong na panimbang

  Tanong na may pagpipilian

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class