placeholder image to represent content

PANGWAKAS NA PAGTATAYA

Quiz by Rhia Doinog

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing kaisipan sa maikling talatasa ibaba?

   

  Maraming kabataanang nahuhumaling sa paggamit ng internet. Iba’t ibang dahilan kung bakit silana-eenganyo sa paggamit nito. Maaari kang makipagkaibigan gamit angsocialmedia. Maaari ka ring maglaro ng online games. Makapagpapahayag ka rin ngdamdamin at saloobin gamit ang iba’t ibang site. 

  Maaari kang makipagkaibigan gamit ang socialmedia.

  Maraming kabataan ang nahuhumaling sa paggamitng internet

  Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobingamit ang iba’t ibang site.

  Maaari ka ring maglaro ng online games

  45s
 • Q2

   Basahin at unawain ang maikling talata at piliin ang titik ng pantulong na kaisipan.

  Pagpasok pa lamang ng taon, nariyan ang hindi inaasahangpagputok ng Bulkang Taal. Nang unti-unti na itong malampasan ng bansa,nagkaroon naman ng pandemya. Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong angpagtutulungan, pagbabayanihan at pagiging bukas-palad nating mga Pilipino.Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020, babangon tayo. 

   Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong angpagtutulungan

  unti-unti na itong malampasan ng bansa.

  Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020,babangon tayo.

   Pagpasok pa lamang ng taon, nariyan ang hindiinaasahang pagputok ng Bulkang Taal.

  45s
 • Q3

   Ano ang makabuluhang  tanong ang  maaaring iugnay  sa bahagi ng palitan ng katuwiran.

  Kung ang talino'y ginamit sa mabuting paraan Walangpagsalang ito'y dapat nating hangaan Ngunit kung ginamit ito sa kapwa aypanlalamang Bagkus ay dapat pang ito ay pintasan.

    Kahanga hanga ba ang taong matalino?

  Sa anong paraan dapat gamitin ang talino ng tao?

  Katalinuhan ba ang panlalamang sa kapwa?

    Dapat bang manlamang sa kapwa?

  45s
 • Q4

   Sino ang mahahalagang tauhan sa maikling talata?

  Kung sa tugatog ng tagumpay ay marunong ang kailangan Datapuwat kakailanganin din ang puhunan ng mayaman. Yamanang magpapakilos sa matalinong tauhan. Ngunit matalinong tauhan din, magpapatakbo ng negosyo ng mayaman.

  Marunong

  Matalino at mayaman

  Matalino   

  Matagumpay

  45s
 • Q5

   Ano  angopinyon  tungkol sa paksa ng balagtasan?

  UNANG MAMBABALAGTAS: Tila yata hindi mo naiintindihan, Ang may pera ang siyang laging pinapanigan, Lahat ng kanyang sabihin pinaniniwalaan, At pagdating sa kaibigan ay hindi siyanawawalan.

               

  IKALAWANG MAMBABALAGTAS: Ang lahat ng iyong sinabi puro materyal lamang, Ang kaibigang iyong binanggit nais sayo’y pera lamang,

   materyal na bagay ang kapangyarihan ng tao

   Matalino ang mayayaman

  pamilya ang dapat kaibigan

  kayamanan ang mahalaga sa pagkakaibigan

  45s
 • Q6

  Piliin ang katuwiran sa maikling balagtasan na mababasa sa ibaba.

  UNANG MAMBABALAGTAS: Filipino ay wikang panlahat. Ang ilaw at lakas ng tuwid na landas. Sa pagkakaisa naipahahayag . Mabisang kalasag tungo sa pag-unlad.

   

  IKALAWANG MAMBABALAGTAS: Paano mo ililiwat, di malirip, di maisip. Ang bagong alpabeto hindi mo ba napapansin. Ang dating A B K D ngayon ay A B C D na May computer, may internet at Facebook.

   Internet ang mabisang gamit sa pag-aaral

  Sa computer matutunan ang ating wikang Filipino

  Wikang Filipino ay kayamanan at gamit anginternet lalo pa natin itong paunlarin.

  Pag aralan at gamitin ang wikang atingkinagisnan

  45s
 • Q7

   Ano ang pasalungat na argumento sa Pagbuo ngbatas para sa Same Sex Marriage?

  hindi nararapat na ikasal ang parehong kasariandahil itoy labag sa batas ng Diyos at batas ng tao.

  Maaring silang ikasal kung walang masasaktan nakapwa nila tao   

  ang pag ibig ay bulag at may karapatan ang lahatna umibig at ikasal

  Ipaglaban ang pag-ibig at patunayan sapamamagitan ng pag iisang dibdib

  45s
 • Q8

  Tukuyin ang pag-sang ayon na pahayag saArgumento ng Pagbabalik ng Face-to-face Class.

  talagang marami ang nasasabik sa pagbabalik ngface to face class dahil mas natututo ang mga bata sa pagtuturo ng mga guro

  makakapag-aral ang mga estudyante  sa pamamagitan ng tv,radio at internet

   Malalagay sa panganib ang buhay ng mga mag-aaraldahil sa Covid-19

  mahirap makipag sapalaran sa face to face classhanggat my covid-19 pa

  45s
 • Q9

   Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsang-ayon?

  Hindi ako sang-ayon na lagi na lamang ako ang pinaghuhugas ng pinggan sa bahay. 

  Sa panahon ng pandemyang tulad ng nararanasan natin sa kasalukuyan, sa ngayon ako na maging tagahugas ng pinggan sa aming bahay dahil makatutulong ito upang mabawasan ang pagod ng aking mga magulang mula sa paghahanapbuhay.

  Ayaw kong ako ang laging tagahugas ng pinggan sa aming bahay.

  Hindi tamang ako ang tagahugas ng pinggan sa amin dahil marami naman kaming magkakapatid na maaaring gumawa nito.

  45s
 • Q10

   Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsalungat?

  Lubos akong naniniwala na ang tulad nating nasa Ikawalong Baitang palamang ay hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan.           

  Hinding-hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  Tama ka, hindi dapat pinapayagang magkaroon ngkasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

   Sang-ayon ako sa sinabi mo na  hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang tulad natin na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.   

  45s
 • Q11

  Piliin ang letra ng may pinakawastong solusyonsa suliraning “Wala kang perang  pambiling kailangan mo para sa proyekto sa Filipino na ipinagagawa ng iyong guro.”

  Manghihiram ka sa iyong kamag-aral ng pera na pambili ng proyekto. 

  Kakausapin mo ang iyong guro at ipagtatapat mo ang katotohanang wala kang perang pambili ng proyekto.

  Hindi na lamang ako magpapasa ng proyekto sa aking guro.  

   Huwag ka munang pumasok sa paaralan hanggang hinahanap ng guro ang iyong proyekto. 

  45s
 • Q12

  Nawalan ka ng gana at siglang mag-aral dahil sa nangyaring epidemya.   Alin ang pinakawastong solusyon sa suliraning nabanggit? 

  Umasa ka na lamang sa mga magulang mo ng iyong kapalaran at kinabukasan.      

  Gagawing inspirasyon ang pagsusumikap ng mga magulang na maitaguyod ang pagkakaroon ng edukasyon upang maiahon ang naghihikahos na pamumuhay.

  Sabihin mo ito sa iyong mga kamag-aral at yayain mo silang makiisa sa iyo para marami kayong di magpapa-enrol sa paaralan.

  Isipin mo kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, ano kaya ang magiging buhay mo kung di ka nakapag-aral?

  45s
 • Q13

   Ano ang papel ng Sarsuwela sa mga Pilipino?

  Ang Sarsuwela ay isang mabisang kasangkapan upang magbigay ng kaalaman o kabatiran sa mga tao tungkol sa iba’t ibang kultura, karanasan, tradisyon at paniniwala. 

  Ang Sarsuwela ay may paksang patungkol sa kabayanihan.  

    Ang Sarsuwela ay ginagamitan ng mga pinaghalong awiting opera, koro, at popular naawitin, at sinasabayan ng pagsasayaw.   

  Ang Sarsuwela ay isang akdang pampanitikan na isinasagawa sa pamamagitan ng Pagsasalita at pag-awit     

  45s
 • Q14

  Isang pangkaraniwang tema ng mga dokumentaryong pantelebisyon  ay ang tungkol sa pagkasira ng kalikasan na sinasabing dulot na rin ng pag-unlad. Dahil sa modernisasyon ay nasasakripisyo ang ating likas yaman na nagdudulot ng mgakalamidad tulad ng pagbaha, landslide at iba pa. 

                Alin sa mga linya ng awitin ang maiuugnaynatin sa pahayag?

  “Masdan mo ang mga bata, ang sagot iyong makikita”

                                                                   -ITANONG MO SA MGA BATA ng Asin

    “Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo” 

                                                                                               -TATSULOK ni Bamboo 

   “Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo”

                                                                  - BATANG-BATA ng Apo Hiking Society

  “Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan”

                                                                    -MASDAN MO ANG KAPALIGIRAN ng Asin

  45s
 • Q15

  Ang mga temang nakapaloob sa akda ay maaaring iugnay ng isang mambabasang   tulad mo sa tema ng iba pang binasa, pinakinggan o pinanood na programang pantelebisyon tulad ng isang dokumentaryo.

  Maari itong tingnan sa punto ng...

   

  Pagpapakilos sa mambabasa/manonood 

   Pagkakapareho/pagkakaiba ng tema 

  Lahat ng nabanggit

  Paraan ng paghahain ng solusyon

  45s

Teachers give this quiz to your class