Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Pinakaunang anyo ng sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa tradisyon,kultura,at paniniwala

  mixed economy

  command economy

  market economy

  Traditional economy

  15s
 • Q2

  Ang produksyon at distribusyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng malayang pagtatakda ng presyo

  command economy

  Market economy

  mixed economy

  traditional economy

  15s
 • Q3

  ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan na may sentralisadong sistema ng pagpaplano upang sagutin ang mga katanungang pangekonomiya.

  mixed economy

  market economy

  traditional economy

  command economy

  15s
 • Q4

  Ito ay isang uri ng sistema na may katangian ng sistemang pagmamando at purong pamilihan (pure market). Sa sistemang ito, ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang-yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan.

  Command Economy

  Market economy

  Traditional Economy

  Mixed economy

  15s
 • Q5

  Isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunangyaman upang lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan.

  Pamahalaan

  Sistemang Pangekonomiya

  Alokasyon

  Kakulangan

  15s
 • Q6

  Tumutukoy sa isang partikular na kaayusang institusyonal at mekanismong tutugon sa napakaraming suliraning pang-ekonomiya

  Pamahalaan

  Alokasyon

  Sistemang Panlipunan

  Sistemang-Pangekonomiya

  15s

Teachers give this quiz to your class