placeholder image to represent content

PANIMULANG PAGTATAYA ( Cupid at Psyche)

Quiz by Maribeth Mayos

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F10PB-IIIa-80

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Akdang pampanitikan na tumutukoy sa mga diyos at diyosa.

  alamat

  epiko

  pabula

  mitolohiya

  30s
 • Q2

  Ang pinakamahalagang tema ng mitolohiya sa Rome ay:

  kabutihan

  Kabayanihan

  kapangyarihan

  karangalan

  30s
 • Q3

  Nagalit si Venus dahil nabaling ang pagsamba ng mga kalalakihan kay Psyche, kaya inutusan niya si Cupid, ang kanyang anak upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot nanilalang.  Anong kaisipan ang nais ipahayag ng pangungusap na ito?

  Nagtatampo si Venus kay Cupid

  Pinapakita ni Venus na siya ang pinakamaganda

  Napakatapang ni Venus

  Naiinggit si Venus kay Psyche

  60s
  F10PB-IIIa-80
 • Q4

  Agad tumalima si Cupid sa utos ng kanyang ina. Anong kasingkahulugan ng salitang nasalungguhitan?

  gumayak

  sumama

  sumunod

  pumunta

  30s
 • Q5

  “Nanaisin kong mamatay nang isang daang beses kaysa mabuhay nang wala ka sa aking piling. Pagbigyan mo lang ang kaligayahan kong muling makapiling ang aking mga kapatid”, buong pagmamakaawa ni Psyche kay Cupid. Anong kaisipan ang masasalamin sa pahayag ni Psyche ?

  Maalalahanin sa pamilya

  Mahinhin si Psyche at mapagmahal sa pamilya

  Masunurin si Psyche at mapagmahal sa kanyang pamilya

  Mapagpakumbaba si Psyche at masunurin sa asawa

  60s
 • Q6

  Labis na  pangingimbulo ang naramdaman ng mga ate ni Psyche sa kanya. Ano angkahulugan ng salitang nasalungguhitan?

  pagkainis

  pagkainggit

  pagmamakaawa

  pagmamahal

  45s
 • Q7

  Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche?

  Dahil may lihim siyang pagmamahal kay Psyche

  Dahil iyon ang naging usapan nila ni Apollo

  Dahil nais niyang subukin ang katatagan ni Psyche

  Dahil baka malaman ng kanyang ina na umiibig siya kay Psyche

  45s
 • Q8

  “Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala”. Ano ang pakahulugan ng pahayag na ito?

  Mahalagang magkaroon ng tiwala ang mga tao sa  kapwa.

  Titibay ang relasyon kung magkaagapay ang pag-ibig at tiwala

  Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili at pagkakaroon ng tiwala sa iba

  Mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala

  60s
 • Q9

  Anong salita ang kasingkahulugan ng salitang isasaksak sa pangungusap na: “Nang akma na niyang itatarak ang punyal sa kaniyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay, at nahulog ang punyal.”

  itatama

  itatarak

  ikukurit

  iguguhit

  45s
 • Q10

  Ano ang sinisimbolo ni Cupid sa Mitolohiya?

  pagkakaunawaan

  pagmamahalan

  tukso

  pag-ibig

  30s
 • Q11

  Ano ang sinisimbolo ni Psyche?

  maawain

  diyosa

  mahinhin

  kaluluwa

  30s
 • Q12

  Ang diyosa ng kagandahan sa Rome ay si:

  Venus

  mercury

  Apollo

  Aprodite

  30s
 • Q13

  Alin sa sumusunod ang nagpapahayag ng tunay na pagmamahal batay sa mitong Cupid at Psyche?

  Ginawa ni Venus ang lahat para sa pagmamahal niya kay Cupid.

  Pinayuhan si Pysche ng kaniyang mga kapatid kung paano makaliligtas sa

  halimaw na asawa.

  Hinarap ni Pysche ang pagsubok ni Venus para sa pagmamahal niya kay

  Cupid.

  Nang nagkasala si Psyche kay Cupid binalak niyang magpakamatay sa labis

  na pagsisisi.

  60s
 • Q14

  Alin sa sumusunod ang hindi kaugnay sa pahayag ni Cupid na : “Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala”

  Ang pag-ibig at tiwala ay hindi mapaghihiwalay

  Titibay ang pag-ibig kung may pagtitiwala

  Walang pag-ibig kung walang tiwala

  Hindi wagas ang pag-ibig na ipinagkakatiwala

  60s

Teachers give this quiz to your class