placeholder image to represent content

PANIMULANG PAGTATAYA- IKATLONG MARKAHAN

Quiz by Rhia Doinog

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

   Kabayan: Magandang umaga partner! Napanood mona ba sa telebisyon ang nangyaring pagbomba ng ISIS   sa  ilang panig ng mundo tulad ng Russia?

           Ronald: Naku oo nga partner!Tunay na kahabag-habag ang nangyari sa mga inosenteng indibidwal. Kailan batitigil ang mga teroristang iyan?

           Kabayan:  Teka nga partner, ano nga ba ang kanilangipinaglalaban ?

       Tanong:  Anong napapanahong isyu ang tinatalakay ng mgakomentarista ?

  terorismo

  korapsyon

  relihiyon

  kahirapan

  45s
 • Q2

   Sang-ayon sa seksyon 6 ng panukalangbatas na ito eh bibigyan ng kalayaan ang publiko na makita ang transaksyon ngbawat pulitiko. Ang pangungusap ay isang     ___     

  personal na interpretasyon

    katotohanan     

  opinyon

  hinuha

  45s
 • Q3

  Ang _           ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataanna maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isangnapapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling talakayan at pagtuunanng pansin.

  Dokumentaryong pantelebisyon                 

  dokumentaryong Pampelikula

  interbyu o panayam

  Komentaryong Panradyo

  45s
 • Q4

  ″Satingin ko partner, makatutulong pa nga yan dahil mas maingat sila sapagdedesisyon at matatakot ang mga corrupt na opisyal.″

  hinuha

  opinyon

  katotohanan

  personal na interpretasyon

  45s
 • Q5

  Bilang isang kabataan, ano ang maibabahagi mo upang buksan ang isipan ng kapwa mokabataan sa mga napapanahong isyung may kinalaman sa ating lipunan?

   Lahat ng nabanggit

  Lalahok ako sa mga rally sa paaralan upang maipakita ang pagtutol ko sa katiwalian.

   Sasali ako sa radio broadcasting upang maiparinig sa kapwa mag-aaral ang mga isyungpanlipunan

   Dadalo ako sa mga pagtitipon ng  mga kabataan at  makikipagsayahan.

  45s
 • Q6

  Gamo-gamo sa Dilim ni Kara David

   

  Humanga ako sa dedikasyon ng mga guro at higitsa lahat sa mga kabataan ng mga taga- Little Baguio dahil bagama’t kulong silasa rehas ng kahirapan at bulag sa dilim ng kanilang landas ay patuloy silangnagsusumikap, nangangarap at lumalaban upang maging mas maliwanag ang kanilangkinabukasan.

  TANONG: Ano ang mensahe ng dokumentaryong telebisyon ni Kara David?

  Dapat mag-aral ang mga taga-Baguio

   Pangalagaan ang mga gamo-gamo.

  Umiwas sa paggawa ng masama para ‘di makulong

   Pahalagahan ang edukasyon.

  60s
 • Q7

  Alkansya ni Kara David

   

  Wala siyang tigil sa kapaguran. Sa kabila nglahat ng kaniyang ginagawa, barya-barya lang ang kaniyang kinikita nainilalagay niya sa kaniyang alkansya. Palibhasa ay malaki ang pagnanais niyangmakaipon ng sapat na halaga para sa kaniyang pag-aaral kaya kahit barya lamangang kapalit ng lahat ng kaniyang paghihirap, pinagtitiisan niya ang lahat ngmga ito.

  TANONG: Alinsa mga sumusunod ang paksa ng nabasang bahagi ng dokumentaryo sa kahon ______?

  Pagtitiis sa kahirapan

  Pag-iipon para sa kinabukasan

  Pagpapahalaga sa edukasyon.

   Pag-aaral ng mabuti para umangat ang kabuhayan

  60s
 • Q8

  Ito ay naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto nasumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay saisang lipunan.

  dokumentaryongpampelikula

   dokumentaryong pantelebisyon

  telebisyon

  komentaryong panradyo

  60s
 • Q9

  Ang sumusunod ay ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng panayam sa dokumentaryongpantelebisyon maliban sa :

  Itanong ang lahat ng ibig malalam kaugnay ng paksa.

  Maging magalang

  Makinig nang mabuti sa sagot ng kinakapanayam.

   Magtanong ng magtanong hanggat hindi nakokontento.

  60s
 • Q10

  Reporter’s Notebook : Howie Severino,        ____________:Kara David

  imbestigador

  Rated K

  I-witness            

  Frontrow

  60s
 • Q11

  Sinimulan ng mag-ama angmahabang paglalakad upang hanapin ang kanilang Apo Bisen,..mahabang 

          paglakad na tila isang walangkatapusang paglalakbay.,..paglalakbay para sa katuparan ng hangarin.

  TANONG: Alin sa sumusunod na mga paksa ang tema ng binasang talata?

  Paghahanap sa nawawala       

  Paglalakad nang malayo

  Paglalakbay para sa kinabukasan 

  Pagsasakripisyo

  60s
 • Q12

  Pumilana si Jonalyn para sa martsa, nakangiti, nagmamasid-masid sa paligid. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay:

  Naghahanap

  Minamasdan

  Tumitingin

  Nakita

  60s
 • Q13

  Sinimulan ng mag-ama angmahabang paglalakad upang hanapin ang kanilang Apo Bisen,..mahabang 

          paglakad na tila isang walangkatapusang paglalakbay.,..paglalakbay para sa katuparan ng hangarin.

  TANONG: Sino ang kinakitaan ng pagpapahalaga sa karapatang pantao sa pelikulang tinalakay?

  Aling Carol               

  Mang Edgar                         

  Apo Bisen                                 

  Jonalyn

  60s
 • Q14

  Tumutukoy ito sa matapatna paglalarawan ng buhay ng pelikula.

  Diyalogo

  Iskrip

  Kuwento

  Cinematography

  60s
 • Q15

  Alinsa sumusunod ang naghahatid ng pinakamensahe at nagsisilbi ring panghatak ng pelikula?

  Tema

  Pamagat

  Diyalogo

  Kuwento

  60s

Teachers give this quiz to your class