Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalusugan?

  Pag-inom ng mga soda at alak.

  Pagkain ng mga junkfoods at maaalat na pagkain. 

  Pagkain ng matatabang pagkain. 

  Pagkain ng mga prutas at gulay.

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q2

  Si Ramon ay hindi kumakain ng gulay at prutas kaya parati siyang napagsasabihan ng kanyang ina. Ano ang maaari mong ipayo kay Ramon upang siya ay kumain ng gulay at prutas? 

  Ang gulay ay nakakalason kaya hindi dapat kainin

  Ang gulay at prutas ay nakakasira ng kalusugan

  Ang gulay at prutas ay nakakapagpataba ng katawan

  Ang gulay ay nakakapagpalakas ng resistensiya. 

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q3

  Si Ana ay isang masipag na mag-aaral. Wala na siyang oras magpahinga o maglaro dahil magdamag  siyang nag-aaral. Tama ba ang ginagawa ni Ana?

  Oo. Dahil nag-aaralsiyang mabuti. 

  Hindi. Dahil wala na siyang oras magpahinga. 

  Oo. Dahil mahal niya ang kanyang mga magulang.

  Hindi. Dahil nauubosna ang kanyang pera sa pag-aaral. 

   

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q4

  Bakit kailangan nating alagaan ang ating kalusugan?

  Dahil ito ay biyaya galing sa Diyos

  Dahil ito ay bigay sa atin ng ating mga magulang. 

  Dahil masarap kumain ng matataba at maaalat na pagkain. 

  Dahil ito ay kailangan natin para yumaman. 

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q5

  Alin sa mga sumusunodang hindi nagpapakita ng tamang paggamit ng dila sa pagsasalita?

  Pagsasabi ng po at opo sa pagsasalita. 

   

  Pagmumura o pagsasabing mga bastos na pananalita. 

  Pag-awit ng mga maka-Diyos na awitin. 

  Pagsasabi ng magagandang bagay sa ating kapwa. 

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q6

  Ano ang ibig sabihin ng ligaw na hayop?

  Mailap na hayop na pwedeng alagaan sa bahay

  Maamong hayop na nakatira sa kapatagan

  Mailap na hayop na nasa kagubatan

  Maamong hayop na naliligaw ng landas

  30s
  EsP4PD- IVd–11
 • Q7

  Alin sa mga ito ang itinuturing na ligaw na hayop o endangered?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EsP4PD- IVd–11
 • Q8

  Sa iyong palagay, tama bang alagaan at kalingain ang mga hayop na ligaw at endangered animals ?  Bakit?

  Hindi.  Dahil nakakasira sila ng kalikasan. 

  Oo.  Dahil malapit na silang maubos

  Oo.  Dahil mapagkakakitaan natin sila. 

  Hindi. Dahil hindi naman sila mahalaga. 

  30s
  EsP4PD- IVd–11
 • Q9

  Nakita mo na maysugat ang isang ibon at hindi makalipad.  Ano ang dapat mong gawin?

  Babatuhin ito ng bato.

  Gagamutin ito at aalagaan para gumaling. 

  Dadalhin ito sa pet shop at ibebenta.

  Hindi ito papansinin at pababayaan na lang.

  30s
  EsP4PD- IVd–11
 • Q10

  Nakita mong may alagang tarsier ang inyong kapitbahay.  Ang tarsier ay isang endangered species. 

  Tatawag agad ako ng pulis at ipakukulong sila.

  Dadalawin ko rin ang tarsier para di malungkot.

  Pagsasabihan ko ang aming kapitbahay na isoli ang tarsier sa kinauukulan

  Hahayaan ko lamang sila.

  30s
  EsP4PD- IVd–11
 • Q11

  Pinipitas ng iyong nakababatang kapatid ang mga bulaklak na nasa parke habang kayo ay namamasyal.

  Tatakutin ko siya para tumigil

  Sasabihan ko siya nabawal ang pumitas ng bulaklak.

  Pagagalitan ko agad siya

  Hahayaan ko lamang siya sa kaniyang ginagawa.

  30s
  EsP4PD- IVe-g–12
 • Q12

   Bilang batangmag-aaral, paano mo aalagaan ang mga halaman? 

  Hindi ito papansinin hanggang matuyo. 

  Aapakan ang mga halaman. 

  Pipitasin ang mga bulaklak nito. 

  Didiligan ito arawaraw. 

  30s
  EsP4PD- IVe-g–12
 • Q13

  Nabalitaan mo na may proyekto ng pagtatanim sa inyong barangay. Ano ang dapat mong gawin? 

   

  Hindi makikiisa sa proyekto. 

  Walang gagawin. 

  Sisirain ang proyekto. 

  Makikiisa sa proyekto upang gumanda ang kapaligiran. 

  30s
  EsP4PD- IVe-g–12
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pangangalaga sa mga halaman?

  Pagsusunog ng kagubatan o kaingin system. 

  Hindi pagpitas ng mga bulaklak ng mga halaman. 

  Pagdidilig ng halaman araw-araw. 

  Hindi pagputol sa mga punong-kahoy. 

  30s
  EsP4PD- IVe-g–12
 • Q15

   Bakit kailangan nating alagaan ang mga halaman sa ating paligid?

  Dahil ito ay nakakasagabal sa agos ng tubig sa ilog. 

  Dahil ito ay nakakadagdag ng basura sa ating kapaligiran.

  Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng sariwang hangin. 

   Dahil ito ay nakakasira ng lupa at mga bukid. 

  30s
  EsP4PD- IVe-g–12

Teachers give this quiz to your class