placeholder image to represent content

Paunang Pagsusulit sa Filipino 10 (Ikaapat na Markahan)

Quiz by Jobel Candaza

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod na mga paraan ng kontekstuwal na pahiwatig ang nagbibigay ng isang palagay o konklusyon mula sa katotohanan at katuwiran?

  depinisyon o kahulugan

  paghahambing

  pagsusuri

  paghihinuha

  120s
 • Q2

  "Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y natatamo ng mga may puso lamang."

  Ano ang kontekstuwal na pahiwatig ng pahayag.

  depininisyon o kahulugan

  pagsusuri

  paghahambing

  paghihinuha

  120s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na mga pahayag mula sa kabanata ang gumagamit ng paghihinuha na nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa kapwa?

  "Ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningning na pagbubukangliwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." - Elias, Kabanata 63

  "Mahal ko ang aking bayan 'pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan." - Ibarra, Kabanata 49

  "Dapat bigyang-dangal ang isang mabuting tao habang buhay pa kaysa kung patay na." - Pilosopo Tasyo, Kabanata 14

  "Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y natatamo ng mga may puso lamang." - Gurong Pari, Kabatana 8

  120s
 • Q4

  Batay sa talata, ano'ng kondisyong panlipunan ang umiiral matapos isulat ni Rizal ang nobelang "Noli Me Tangere"?

  Question Image

  Pagkakait sa mga mamamayang ipahayag ang kanilang opinyon o saloobin.

  Patuloy na pag-alis ng karapatan sa pagpapahayag ng saloobin.

  Pagtanggap sa kritisismo ng pamahalaan mula sa mga manunulat at simpleng mamamayan.

  Kawalan ng kalayaang makapagpahayag ng saloobin.

  120s
 • Q5

  Batay sa pangyayari sa nobela, ano'ng kondisyong panlipunan ang umiiral bago isulat ni Rizal ang kaniyang unang nobela?

  Question Image

  kawalang katarungan

  pangmamalupit sa kapwa

  pang-aabuso sa mga kabataan

  karahasan sa loob ng tahanan

  120s
 • Q6

  Anong kaugalian ang nabanggit sa bahagi ng nobela ang nakapagpapayaman sa kulturang Asyano?

  Question Image

  pakikipagkaibigan sa makapangyarihan

  pag-aasikaso o pag-istima sa bisita

  pagsasagawa ng marangyang salusalo

  pagdalo sa salusalo

  300s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na pagpapaliwanag sa nabanggit na kaugalian sa bahagi ng nobela na nakapagpapayaman sa kulturang Asyano?

  Question Image

  Ang pag-iistima ni Tiya Isabel sa kanilang mga panauhin ay nakatutulong upang pagyamanin ang kulturang Asyano sapagkat nagpapakita ito ng mabuting kaugalian at pagkakakilanlan ng mga Asyano.

  Nakatutulong ang kaugaliang nabanggit sa nobela sa pagkakakilanlan ng mga Asyano.

  Ang pag-iistima ni Tiya Isabel sa kanilang panauhin ay kanais-nais na kaugalian ng mga Pilipino.

  Nakatutulong sa pagpapayaman ng kultura ang pag-iistima ni Tiya Isabel sa kanilang mga panauhin sa pagtitipon.

  300s
 • Q8

  Alin sa sumusunod na mga makatotohanang pangyayari ang maiuugnay sa mabuting pakikitungo sa kapwa?

  Lahat ay pinandidirihan ang ketongin maliban kay Maria Clara. Naawa ang dalaga dito kaya naman ibinigay niya ang pasalubongna mamahaling agnos ng kanyang amang si Kapitan Tiyago.

  Aligaga at hindi mapakali si Maria sa paghihintay sa kasintahang si Crisostomo na halos pitong taon na niyang hindi nakikita.

  Ikinagalit ni Padre Damaso ang mga sinabi ng tinyente lalo na nang maalala niya ang nawawalang dokumento kaya namagitan na si Padre Sibyla upang pakalmahin ang kasamahang prayle.

  Hindi naging maganda ang binitawang salita ni Padre Damaso tungkol sa mga Indio ng mabanggit ang monopolyo sa tabako sa kanilang usapan na nauwi sa paghamak niya sa mga Indio.

  300s
 • Q9

  "Aligaga at hindi mapakali si Maria sa paghihintay sa kasintahang si Crisostomo na halos pitong taon na niyang hindi nakikita.”

  Anong makatotohanang pangyayari ang maiuugnay sa bahaging ito ng nobela?

  Sinalubong ni Aling Josie ang anak na matagal nanawalay sa kaniyang piling.

  Sabik na sabik na naghihintay si Aling Josie sa pagbabalik ng kaniyang asawang OFW sa Saudi.

  Sinalubong ni Aling Josie sa paliparan ang kaniyang asawa na matagal nagtrabaho sa ibang bansa.

  Naghihintay si Aling Josie sa pagdating ng kaniyang asawang OFW.

  300s
 • Q10

  Anong kaisipan ang nakapaloob sa talata?

  Question Image

  pagsunod sa nakaugaliang gawain tuwing kapistahan

  pamamanata sa patron upang magka-anak

  paniniwala sa mga kaugalian

  pagsunod sa payo ng kura

  300s
 • Q11

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang may pinakaangkop na pagpapaliwanag sa kaisipan ng talata?

  Question Image

  Ang pamamanata sa patron upang magkaanak ay pamanang kaugalian ng mga Kastila.

  Ang pamamnata sa patron ay impluwensiya ng mga Kastila sa mga Pilipino.

  Ang pamamanata sa patron ay pagpapakita ng matibay na paniniwala sa Diyos.

  Ang pamamanata sa patron upang magkaanak ay isang patunay na may malaking impluwensiya ang mga Kastila sa paniniwala at kultura ng mga Pilipino.

  300s
 • Q12

  "_________ na ang matalinong pagpili sa nararapat na kandidato sa halalan ang makatutulong sa pag-unlad na hinahangad ng mga mamamayan."

  Alin sa sumusunod na mga salita ang angkop sa pangungusap upang makabuo ng pahayag na nagbibigay ng opinyon?

  Sapagkat

  Gaya ng

  Naniniwala ako

  Subalit

  300s
 • Q13

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang gumamit ng paghahambing?

  Dahil sa mga Kastila at kababayan, naging madamot ang hustisya para kay Sisa.

  Sa aking palagay, ang sinapit ni Sisa ay salamin ng paghihirap ng mga Pilipino.

  Ang mga sinapit ni Sisa ay gaya ng kawalang-katarungang dinaranas ng bansa sa panahon ng mga Kastila.

  Sumasalamin sa dinanas ng mga Pilipino ang mga pangyayari sa buhay ni Sisa sa nobela.

  300s
 • Q14

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagpapakita ng katangian ni Sisa bilang isang ina sa nobelang Noli Me Tangere?

  Nainis si Donya Consolacion nang marinig ang pag-awit ni Sisa mula sa kwartel.

  Naghanda siyang tuyong tawilis at kamatis na hilig ni Crispin at tapang baboy-ramo at hitang patong bundok naman para kay Basilio.

  Martir si Sisa dahil sa kabila ng pananakit, patuloy pa rin niyang sinasamba ang asawa.

  Hinabol niya ang ina ngunit binato siya ng isang alilang babaeng nasa daan. Hindi na niya ito inalintana, tanging nais niya ay maabutan ang ina.

  300s
 • Q15

  Batay sa talata, ano ang pinakaangkop na katangian ni Sisa bilang ina?

  Question Image

  iresponsable

  mapagmahal

  marupok

  sawing-palad

  300s

Teachers give this quiz to your class