placeholder image to represent content

PAUNANG PAGSUSULIT sa FILIPINO_Q1

Quiz by Carla Emmy Wee

Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang_______ ay paniniwala o pananaw ng isang tao o pangkat sa isang isyu. Maaaring totoo pero pwedeng itanggi ng iba.

  opinyon

  talata

  katawan

  katotohanan

  30s
 • Q2

  Sa pakikinig, talasan ang _______ at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita.

  pakiramdam

  pandinig

  pang-amoy

  panlasa

  30s
 • Q3

  Isang uri ng grap na gumagamit ng larawan upang kumatawan sa mga datos o impormasyon. Mahalaga na magkakasinlaki ang mga larawan. Ang kalahati o hinating larawan, kalahati rin ang bilang nito.

  pie chart

  line graph

  pictograph

  bar graph

  30s
 • Q4

  Ang tsart na ito ay gumagamit ng bilog na hinati-hati sa iba’t ibang bahagi upang ilarawan ang kaugnayan ng bawat isa sa kabuuan.

  bar graph

  pie graph

  line graph

  pictograph

  30s
 • Q5

  Ang tawag salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari.

  panghalip

  pambalana

  pangngalan

  pantangi

  30s
 • Q6

  Ang tawag sa salitang ginagamit na pamalit sa pangngalan.

  pangngalan

  pambalana

  panghalip

  pantangi

  30s
 • Q7

  Ang pagsagot sa mga tanong pagkatapos mapakinggan ang teksto ay nagsisilbing gabay upang makuha ang kabuoang _______nito.

  dula

  dugo

  dambana

  detalye

  30s
 • Q8

  Isulat ng pasalaysay ang nabuong balangkas gamit ang sariling__________.

  panaklaw

  patanong

  pananalita

  panghalip

  30s
 • Q9

  Ang_______ ay mapakikinabangan sa higit pang pagkatuto sa maraming bagay sa buhay

  karanasan

  kagubatan

  kalooban

  katawan

  30s
 • Q10

  Ang lahat ng ito ay mga paraan paano maiuugnay ang iyong mga karanasan sa tekstong pinakinggan MALIBAN sa isa.

  Basahin at unawain ang teksto.

  Isa-isahin ang mga pangyayari sa teskto na mayroon kang karanasan na maaaring iugnay.

  Sagutan na lamang ang tanong.

  Iugnay ang iyong mga karanasan sa mga tiyak na pangyayari sa akda sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, pagkukumpara, pagbibigay ng natutuhan at iba pa.

  30s
 • Q11

  Ang_______ ng isang salita ay naiiba ang gamit depende sa pagkakabigkas. Ito rin ay tumutukoy sa saloobin ng may akda ukol sa salita o paksang kanyang isinulat. Ito ay maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapanudyo o seryoso.

  diin

  tono

  talata

  teksto

  30s
 • Q12

  Lahat kami ay nag-ambag para sa proyekto. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit.

  Pagkaing inihanda para sa tanghali.

  Nagbigay ng tulong kasama ang ibang tao.

  Bayad sa sasakyan.

  Laruan na mukhang tao.

  30s
 • Q13

  Ang_____ng pangungusap ang pinakamahalagang bahagi ng isang talataan.

  pandiwa

  panghalip

  pamatlig

  paksa

  30s
 • Q14

  Upang malaman ang paksa ng pangungusap, unang-una ay dapat malaman kung ano pinag-uusapan sa ________.

  talata

  tono

  tunog

  talinhaga

  30s
 • Q15

  Ang tanong sa sino ay sinasagot ng _________.

  lugar

  paraan

  pangyayari

  tao o hayop

  30s

Teachers give this quiz to your class