placeholder image to represent content

PAUNANG PAGTATAYA-IKAAPAT NA MARKAHAN (apekonomiks)

Quiz by RAQUEL VIGILIA

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang sumusunod ay ang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa maliban sa_____.

  likas na yaman

  teknolohiya

  yamang tao

  kalakalan

  30s
  AP9MSP -IVb - 3
 • Q2

  Noong nakaraang taon, umangat daw ng 7.2 porsiyento ang ekonomiya ng Pilipinas at pumangalawa sa China. Maraming nasiyahan nang marinig ang balitang ito.  Napakagandang balita dahil pangalawa sa magandang ekonomiya ang Pilipinas. Pero ng lumabas ang survey ng Social Weather Stations(SWS) kamakailan na 12.1 milyong Pilipino ang walang trabaho, maraming nadismaya at hindi makapaniwala.  Nasaan na ang sinasabing magandang ekonomiya.  Hindi ito tugma sa laging sinasabi ng pamahalaan na gumanda ang ekonomiya ng bansa...kung konsepto ng kaunlaran ang pagbabasehan, malinaw na inilalahad sa balita na:

  Ang bansa ay patuloy pa ring nakaasa sa mga manggagawang Pilipinong nakabase sa ibayong dagat.

  Hindi sapat na sukatan ng kaunlaran ang mga tradisyonal na panukat gaya ng GDP

  Ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa ay hindi nangangahulugan ng pagtaas ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan.

  Hindi sapat na batayan ang paglago ng ekonomiya upang masabing ganap na maunlad ang bansa.

  30s
 • Q3

  Datapwa't patuloy ang pagtaas ng mga pigura na nagpapakita ng paglago ng ekonomiya ng bansa, marami pa ring Pilipino ang hindi naniniwala rito. Isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na korapsyon. Paano kumikilos ang mga mamamayang Pilipino upang tuluyan nang matuldukan ang napakatagal na problemang ito?

  Ipinagsasawalang-kibo na lamang ng mga mamamayan ang mga maling nagaganap sa ating bansa.

  Hinahayaan na lamang ng mga Pilipino na ang pamahalaan at ang mga hukuman ang umusig sa mg tiwaling opisyal ng gobyerno.

  Mulat ang mga Pilipino sa mga anomalya at korapsyon, maliit man o malaki, kaya't nakahanda silang ipaglaban kung ano ang tama at nararapat.

  Idinadaan na lamang nila sa samu't saring protesta ang kanilang mga hinaing ukol sa talamak na korapsyon sa pamahalaan.

  30s
 • Q4

  Hindi sapat na iasa sa pamahalaan ang laban sa kahirapan at ang mithiing kaunlaran. Bilang isang mamamayang Pilipino, may obligasyon ka ring dapat gawin upang makatulong sa pag-abot sa kaunlaran. Bilang isang mag-aaral, ano ang bagay na maaari mong gawin upang makatulong sa bansa?`

  Maging mulat sa mga anomalyang nangyayari sa lipunan.

  Tangkilikin ang mga produktong sariling atin

  Makisangkot sa pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa paaralan at sa komunidad.

  Wala sa nabanggit

  30s
 • Q5

  Sinasabing malaking bahagdan ng mga Pilipino lalong-lalo na sa mga probinsya ang nakaasa sa agrikultura para mabuhay. Alin sa mga sumusunod ang hindi nabibilang sa sektor ng agrikultura?

  pagmimina

  pangingisda

  paggugubat

  paghahayupan

  30s
 • Q6

  Isang pangunahing suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura ang ang pagkabulok o madaling pagkasira ng kanilang mga ani o produktong agrikultural. Bakit nangyayari ito?

  Hndi marunong mag-imbak ang mga magsasaka?

  Kawalan ng mamimili sa pamilihan

  Kawalan ng maayos na daan patungo sa pamilihan(farm to market-road)

  Likas sa mga Pilipino ang pagiging tamad.

  30s
 • Q7

  Noong  Hunyo 2014, natapos na ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER).  Kaya ang ibat-ibang samahan at ang simbahang Katolika ay nagkapit-bisig upang hilingin sa pamahalaan na dagdagan pa ng dalawang taon ang implementasyon nito. Gaano ba kahalaga ang repormang agraryo ng pamahalaan para sa mga magsasaka?

  Lahat ng nabanggit

  Natutugunan ng pamahalaan ang mga hinaing at problema ng sektor ng agrikultura.

  Nagkakaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka.

  Nabibigyang pansin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng maayos na sistema ng pautang, mga proyektong pang-impraistruktura, redistribusyon ng lupa at iba pa.

  30s
 • Q8

  Ang Pilipinas ang isa sa pinakamayamang bansa kung ang pag-uusapan ay likas na yaman. Mataba ang mga lupain at hitik ang ating mga anyong-tubig sa ibat-ibang yamang-dagat. Ngunit kapansin-pansin na ang sektor ng agrikultura ang may pinakamaliit na ambay sa ekonomiya ng bansa.Ano ang nais ipahiwatig nito?

  Mas prayoridad ng pamahalaan ang sektor ng industriya at serbisyo.

  Kulang ang suporta na tinatanggap ng mga kababayan nating nasa sektor ng agrikultura.

  Lahat ng nabanggit

  Kulang ang mga pasilidad at impraistruktura na tutulong sa agrikultura.

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na sektor ang namamahala sa pagpoproseso ng mga hilaw na materyal upang ito ay maging isang produkto?

  impormal na sektor

  agrikultura

  paglilingkod

  industriya

  30s
 • Q10

  Itinuturing ang agrikultura bilang primaryang sektor ng ekonomiya,samantalang ang industriya naman ang tinatawag na sekondaryang sektor.  Mahalaga ang papel na ginagampanan ng dalawang sektor na ito sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng epektibong ugnayan o interaksyon ng dalawang sektor?

  Ang industriya ay gumagamit ng mga makinarya samantalang ang agrikultura ay nananatili sa tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka.

  Sa malawak na lupain nagaganap ang mga produksiyon ng agrikultura samantalang ang industriya ay sa mga bahay-kalakal.

  Ang mga hilaw na materyales na nagmumula sa sektor ng agrikultura ay lubhang mahalagang sangkap sa sektor  industriya upang gawing panibagong uri ng produkto.

  Ang mga magsasaka ang pangunahing tauhan ng agrikultura samantalang ang mga entreprenyur naman ang kapitan ng industriya.

  30s
 • Q11

  Ang industriyalisasyon, sa kasalukuyan, ang nagsisilbing batayan ng kaunlaran ng isang bansa. Sa pananaw na ito, nagaganap lamang ang kaunlaran kung nagkakaroon ng pagbabago mula sa pagiging agrikultural patungo sa pagiging industriyal.  Ngunit marami ring limitasyon ang industriyalisasyon.  Alin sa sumusunod na pahayag ang HINDI nagpapatotoo rito?

  Unti-unting nasisira ang ating kapaligiran dulot ng polusyon at masyadong mabilis na industriyalisasyon.

  Ang pag-unlad ng teknolohiya an nakatutulong upang makagawa pa ng mas maraming produkto at serbisyong kailangan at gusto ng mga tao.

  Ang malawakang paggamit ng teknolohiya katulad ng mga makinarya ay nakaaapekto sa availability ng hanapbuhay para sa mga manggagawa.

  Nakatutulong sa pagbabayad ng utang panlabas ng bansa bunga na rin ng mataas na pambansang kita.

  30s
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod na sektor ang binuo ng mga pormal na industriya tulad ng pananalapi, insurance, komersiyo, real estate, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon at mga serbisyong pampamayanan, panlipunan at personal

  agrikultura

  industriya

  impormal na sektor

  paglilingkod

  30s
 • Q13

  Isa sa mga napakalaking problemang kinakaharap ng sektor ng  paglilingkod ang suliranin sa kontraktuwalisasyon. Maraming kompanya ang humahanap lamang ng mga manggagawang handang magtrabaho sa kanila nang hindi lalampas sa anim na buwan. Alin sa sumusunod na pahayag ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang contractualization sa kabi-kabilang protesta ng mga manggagawa?

  Ang mga manggagawang kontraktuwal ay hindi maaaring tumanggi sa mga overtime na trabaho lalo na sa mga peak season kahit na lumagpas pa ito sa itinakdang oras ng paggawa sa batas.

  Mas makatitipid ang mga kompanya kung ang mga manggagawa ay kontraktuwal dahil wala silang benepiso tulad ng SSS at philhealth.

  Dahil mababa lamang ang mga pasahod sa mga manggagawang kontraktuwal, lumiliit ang gastusin ng mga kompanya.

  Lahat ng nabanggit

  30s
 • Q14

  Ang kakayahan ng sektor ng paglilingkod na matugunan ang pangangailangan ng lipunan ay isang palatandaan ng masiglang ekonomiya ng bansa.  Bakit itinuturing na mahalaga ang papel na ginagampanan ng sektor ng paglilingkod.

  Larawan sila ng mataas na antas ng pamumuhay sa isang bansa.

  Sila ang dahilan upang magkaroon ng oportunidad sa pagkakaroon ng trabaho sa isang bansa.

  Sila ang namumuhunan sa mga bahay-kalakal

  Sila ang nagkakaloob ng lakas-paggawa, kasanayan, kaalaman, at serbisyo upang matugunan ang mithiin ng pangangailangan.

  30s
 • Q15

  Alin sa sumusunod na sektor ang hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita sa operasyon ng negosyo, at hindi nakapaloob sa legal at pormal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo?

  agrikultura

  paglilingkod

  industriya

  Impormal na sektor

  30s

Teachers give this quiz to your class