Quizalize logo
placeholder image to represent content

PE 5 Modyul 1 PE5PF-Ib-h-18

Quiz by Dante Ceguerra

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
15 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ang ______________ ay isang gabay sa mga uri ng laro, ehersisyo at ibang mga gawain upang makamit ang kakayahang pangkatawan.

  Philippine Social Activity Pyramid

  Philippine Pyramid

  Philippine Physical Activity Pyramid

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Ang pagtulong sa gawaing bahay ay dapat ginagawa ng ________ ayon sa Philippine Physical Activity Pyramid.

  1 beses isang linggo

  4-6 beses sa isang linggo

  araw-araw

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. Ang _______ ay ang kakayahan ng isang tao na magampanan ang pang-araw-araw na gawain na hindi kaagad napapagod at may natitira pang lakas para sa iba pang gawain.

  Physical Education

  Physical fitness o Kakayahang pangkatawan

  Philippine Physical Pyramid

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Dalawang Sangkap ng Kakayahang Pangkatawan (Physical Fitness)

  Physical at Mental Related

  Health-Related at Skill-Related

  Social-Related at Emotional Related

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Ang  HEALTH-RELATED na mga sangkap ay 

  cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, flexibility at body composition.

  cardiovascular endurance, muscular endurance, balance, coordination, power

  agility, balance, coordination, power, reaction time, at speed.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  6. Kakayahan ng katawan na nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa.

  balance

  reaction time

  agility

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  7. Kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumilos ng sabay-sabay na parang iisa ng walang kalituhan.

  agility

  coordination

  speed

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  8. Kakayahan ng mga kalamnan(muscles) na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa.

  muscular endurance

  muscular strength

  cardiovascular endurance

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  9. Ang pag-upo at paghiga ng matagal ay dapat ginagawa araw-araw sa isang linggo.

  Tama

  Mali

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  10. Ang Philippine Activity Pyramid guide ay nahahati sa _____ parte.

  anim

  lima

  apat

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  11. Ang mga cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, flexibility at body composition ay sangkap ng

  Skill-Related na Sangkap

  Health-Related na Sangkap

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  12. Halimbawang gawain ng FLEXIBILITY

  Pagtakbo, pagbuhat ng paulit-ulit

  Pagbangon sa pagkakahiga, pag-abot ng bagay mula sa itaas

  Pagpalo ng malakas ng baseball

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  13. Nasa _____ na parte ng pyramid ang araw-araw at ito ay nakabubuting gawin parati.

  itaas

  ilalim

  gitna

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  14. Maaring mag basketball at volleyball ng apat hanggang anim (4-6) na beses sa isang linggo.

  Mali

  Tama

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang PUSH-UPS ay malilinang sa sangkap na

  Muscular Endurance

  Muscular Strength

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class