placeholder image to represent content

P.E. - Quarter 2

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ay isang larong pinoy may kaugnayan sa pag-agaw o pagdampot ng isang bagay na masusubok ang inyong bilis at liksi.

  Tumbang Preso

  Batuhang Bola

  Syato

  Agawang Panyo

  30s
 • Q2

  2. Ang agawang panyo ay pwedeng laruin ng ___________.

  solo o isahan

  lima o higit pang kasapi

  dalawa

  tatlo

  30s
 • Q3

  3. Saan isinasagawa ang larong agawang panyo?

  sa masikip na lugar

  sa isang malawak na lugar

  sa palengke

  sa bukid

  30s
 • Q4

  4. Anong skill-related fitness ang malilinang sa larong Agawang Panyo?

  bilis

  reaction time

  lahat ng nabanggit ay tama

  speed at agility

  30s
 • Q5

  5. Anong kagamitan ang kailangan sa paglalaro ng agawang panyo?

  holen

  lata at tsinelas

  panyo at stick

  bola

  30s
 • Q6

  6. Ang mga sumusunod ay mga kasanayang napapaunlad sa larong Agawang Panyo maliban sa isa.

  pagtakbo

  pag-agaw

  pagsalo

  pag-iwas

  30s
 • Q7

  7. Nakita mo na ang iyong kaklase ay nadapa at malapit ka sa kanya. Ano ang iyong gagawin?

  hihingi ng tulong sa kaibigan o guro

  tutulungan siyang tumayo

  titingnan lamang

  magkukunwaring hindi mo siya nakita

  30s
 • Q8

  8. Ang pagkilos ng maliksing paraan ay sukatan ng ________.

  coordination

  balance

  flexibility

  agility

  30s
 • Q9

  9. Ang pakikilahok sa mga gawaing pisikal ay mahalaga dahil ito ay

  nakakatulong na magkaroon ng maraming kaibigan

   lahat ng nabanggit ay tama

  nagpapalakas ng katawan

  nagpapatatag ng katawan

  30s
 • Q10

  10. Ang _____ ay ang kakayahan sa mabilis na paggalaw ng katawan o ilang bahagi ng katawan.

  flexibility

  speed o bilis

  agility o liksi

  power

  30s
 • Q11

  11. Layunin ng agawan ng panyo ang ___________.

  Hindi maagaw ang panyo ng kalaban.

  Maagaw ang panyo sa kalaban.

  Maiuwi ang panyo sa kanilang base ng hindi natatapik ng kalaban.

  Madampot ang panyo at maibalik sa puwesto.

  30s
 • Q12

  12. Ang agawang panyo ay isang uri ng ______________.

  Target Game

  Invasion Game

  Ball Game

  Board Game

  30s
 • Q13

  13. Sa paglahok sa mga larong mag agawan ng mga bagay, dapat maging ______ at ________ ang iyong mga paa at kamay.

  maingat at mabilis

  maagap at maliksi

  maingat at maliksi

  maliksi at mabilis

  30s
 • Q14

  14. Ang isang miyembro sa bawat pangkat na naatasan kumuha ng panyo ay siya lang ang makikipag-unahan na makakuha nito.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q15

  15. Nakatutulong sa paglinang ng physical fitness ang paglalaro ng agawan ng panyo.

  Mali

  Tama

  30s

Teachers give this quiz to your class