placeholder image to represent content

P.E.5_Q3-Long Quiz

Quiz by Ma. Cecilia Vecino

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang _________ ay kakayahang makagawa ng pang matagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa  katamtaman hanggang  mataas na antas ng paggawa.

  cardiovascular endurance

  muscular endurance

  30s
 • Q2

  Ang ________ ay kakayahan ng mga kalamnan (muscles) na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa.

  flexibility

  muscular endurance

  30s
 • Q3

  Ang _________ ay kakayahan ng kalamnan (muscles) na makapagpalabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas.

  muscular strength

  body composition

  30s
 • Q4

  Ang _________ ay kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasukasuan.

  cardiovascular endurance

  flexibility

  30s
 • Q5

  Ang _________ ay ang kakayahan ng iba’t ibang bahagi ng katawan na kumilos nang sabay-sabay na parang iisa nang walang kalituhan.  

  koordinasyon

  body composition

  30s
 • Q6

  Ang mga   sumusunod ang pag-papaunlad ng koordinasyon ng iyong katawan.

  Pag-ehersisyo na may tugtog

  Paglalaro ng computer games

  30s
 • Q7

  Ang mga sangkap ng  __________ay ang cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility at body composition.

  skill related fitness

  health related fitness

  30s
 • Q8

  Ang mga sangkap ng __________ay ang bilis, lakas, liksi, alerto, koordinasyon at balanse.

  health related fitness

  skill related fitness

  30s
 • Q9

  Ang pagtakbo, paglalakad at pagtalon ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10

  Ang pagbibisikleta at pagsasagwan ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q11

  Ang pagbubuhat ng mabigat ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q12

  Ang pag-abot ng  bagay na nasa itaas ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q13

  Ang paglalaro ng tumbang preso ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  bilis

  balanse

  30s
 • Q14

  Ang mga gawaing bahay ay nakapagpapalinang ng ating _______.

  koordinasyon

  bilis

  30s
 • Q15

  ballet dancing

  skill related fitness

  health related fitness

  30s

Teachers give this quiz to your class