placeholder image to represent content

P.E.5_UM_M2_A1-4

Quiz by Laricile Ganiron

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Isang halimbawa ng striking o fielding game ang larong ______.

  kickbal

  syato 

  tumbang preso

  batuhang bola

  30s
 • Q2

  Batay sa Philippine Physical Activity Pyramid, ang kickball ay isinasagawa ng ________ sa isang linggo.

  2-3 beses sa isang linggo

  1-2 beses sa isang linggo

  araw-araw

  4-5 beses sa isang linggo

  30s
 • Q3

  Ang mga kagamitan na dapat ihanda sa paglalaro ng kickball ay ang mga_______.

  bolang pambata, beanbag, ruler

  bolang pambata, net, beanbag

  bolang pambata, manipis na tabla, pamalo

  beanbag, metrong panukat, manipis na tabla at bolang pambata

  30s
 • Q4

  Ang ay isa sa mga kakayahang napapaunlad sa paglalaro ng kickball.

  time reaction

  power

  flexibility

  balance

  30s
 • Q5

  Ang sukat sa pagitan ng bawat sulok sa palaruan ng kickball.

  20 metro

  10 metro

  15 metro

  5 metro

  30s
 • Q6

  Layunin ng ________ay makapunta sa mga base nang hindi natataya.

  tagasipa

  pitser

  fielder

  katser

  30s
 • Q7

  Ilan sa mga sumusunod ay mga kasanayang napapaunlad sa larong Kickball, maliban sa isa.

  pagpalo

  pagtakbo

  pagsalo

  pagsipa

  30s
 • Q8

  Ang ____________ ay uri ng laro kung saan ang manlalaro ay makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagtama ng isang bagay at pagtakbo na hindi nahuhuli ng kalaban papuntang base.

  baseball

  target game

  invasion game

  striking o fielding game

  30s
 • Q9

  Ilang out na tagasipa ang kinakailangan para mapalitan ang taya sa Kickball?

  tatlo

  apat

  dalawa

  isa

  30s
 • Q10

  Nasa anong antas sa Philippine Physical Activity Pyramid ang larong Kickball?

  ikatlo

  ika-apat

  ikalawa

  una

  30s
 • Q11

  Ang larong striking o fielding game ay mainam na paraan upang mapaunlad ang ___________.

  Cardio- Vascular Endurance

  Balance 

  Flexibility

  Time Reaction

  30s
 • Q12

  Ang striking o fielding games ay nilalaro sa mga ________ na lugar.

  mabundok

  mabato

  patag

  maputik

  30s
 • Q13

  Tukuyin ang mga sumusunod na laro.

  Question Image

  freetextm://SYATO

  30s
 • Q14

  Tukuyin ang mga sumusunod na laro.

  Question Image

  freetextm://VOLLEYBALL

  30s
 • Q15

  Tukuyin ang mga sumusunod na laro.

  Question Image

  freetextm://TATSING

  30s

Teachers give this quiz to your class