placeholder image to represent content

PENGUKUHAN PERNIAGAAN BAB 1

Quiz by norhasyimah omar

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Apakah yang dimaksudkan dengan "Perniagaan"?
  Aktivti mengagihkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna akhir
  Aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan
  Aktiviti menghasilkan barang dan perkhidmatan
  Aktiviti mengawal harga barang
  60s
 • Q2
  Antara yang berikut yang manakah benar tentang tujuan perniagaan?
  Menawarkan barang dan perkhidmatan
  Mewujudkan peluang pekerjaan
  Meningkatkan pendapatan negara
  Membantu masyarakat tempatan
  60s
 • Q3
  Pernyataan yang manakah menerangkan kehendak manusia?
  sama bagi semua individu
  perlu ada untuk hidup
  tuntutan semula jadi
  Dapat melambangkan status
  60s
 • Q4
  Pada pendapat anda, adakah pertukaran nilai berlaku dalam urusan berkenaan?
  Question Image
  Tidak kerana tiada kontrak perniagaan
  Tidak kerana tiada bayaran berupa wang
  Ya kerana ada pembeli dan penjual
  Ya kerana wujud unsur balasan
  60s
 • Q5
  Logo diatas berkaitan dengan satu organisasi bukan bermotif untung (OBBU). Mengapakah organisasi berkenaan menjual barang pada harga dibawah kos?
  Question Image
  Untuk membantu ahli masyarakat yang kurang mampu
  Untuk mengusir pesaing dari pasaran
  Untuk meningkatkan keuntungan pada jangka panjang
  Untuk mempromosikan barang
  60s
 • Q6
  Apakah matlamat penubuhan organisasi tersebut? i. untuk meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. ii. untuk menguruskan beberapa pusat kajian alam sekitar. iii. untuk meningkatkan keuntungan pada jangka panjang. iv. untuk mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju sesebuah perniagaan.
  Question Image
  ii dan iii
  i dan iv
  iii dan iv
  i dan ii
  60s
 • Q7
  Mengapakah indidvidu cenderung untuk menjalankan perniagaan secara milikan tunggal? i. Beban cukai yang rendah. ii. memerlukan modal yang kecil. iii. diuruskan secara berseorangan. iv. menanggung liabiliti tidak terhad.
  i dan ii
  ii dan iii
  i dan iii
  iii dan iv
  60s
 • Q8
  Apakah kelebihan yang akan dinikmati akibat perubahan berkenaan?
  Question Image
  Menikmati tanggungan terhad
  Tidak perlu membayar cukai
  Mengatasi persaingan
  Dapat berkongsi kepakaran
  60s
 • Q9
  Pernyataan manakah yang betul berkaitan dengan aktiviti dalam sektor di atas?
  Question Image
  Pembekalan bahan api merupakan aktiviti utama sektor berkenaan
  Menjadi pemangkin untuk kemajuan sektor tertier
  Menghasilkan pelbagai keluaran melalui proses transformasi
  Aktiviti perniagaan akan mewujudkan nilai tambah kepada output
  60s
 • Q10
  Rajah di atas berkaitan dengan proses pendaftaran perniagaan. Bentuk perniagaan manakah yang melalui proses pendaftaran penubuhan tersebut?
  Question Image
  Perkongsian
  Syarikat Sendirian Berhad
  Milikan Tunggal
  Koperasi
  60s
 • Q11
  Apakah jenis ganjaran yang diperoleh oleh Syarikat XYZ?
  Question Image
  Royalti
  Komisen
  Sewa
  Untung
  60s
 • Q12
  Apakah kelebihan yang dinikmati oleh Encik Jazlan?
  Question Image
  Keuntungan perniagaan terjamin
  Dapat melakukan inovasi dalam perniagaan
  Modal perniagaan bertambah
  Risiko kegagalan perniagaan dapat dikurangkan
  60s
 • Q13
  "Puan Husna adalah rakan kongsi lelap dalam firma guaman Husri dan Rakan-rakan." Hal ini bermakna Puan Husna
  dibayar gaji seperti rakan kongsi yang lain
  tidak dibenarkan memeriksa akaun perniagaan
  berhak mendapat keuntungan mengikut nisbah dipersetujui
  berhak menguruskan perniagaan
  60s
 • Q14
  Antara yang berikut, manakah kekurangan perniagaan francais kepada francaisor? i. terikat dengan perjanjian. ii. tiada inovasi dan inisiatif sendiri. iii. peningkatan dalam kos sokongan operasi. iv. kesuakaran memilih francaisi yang baik dan berdaya saing.
  i dan ii
  ii dan iii
  i dan iv
  iii dan iv
  60s
 • Q15
  Antara yang berikut, manakah faktor penentuan saiz perniagaan? i. jumlah bebanan kerja. ii. jumlah jualan tahunan. iii. bilangan pekerja tetap. iv. jumlah kos pengeluaran
  iii dan iv
  i dan iv
  i dan ii
  ii dan iii
  60s

Teachers give this quiz to your class