Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Napadaan kayo ng iyong mga kaibigan sa simbahan na kasalukuyang may idinadaos na misa. Biglang sumigaw nang malakas ang iyong mga kasama. Ano ang gagawin mo?

    suwayin sila at pagsabihang tumahimik                      

  pabayaan sila dahil “trip” nilang sumigaw

   makisabay ka sa pagsigaw

  suntukin sila

  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q2

  Ayon sa gintong kautusan, ano ang dapat mong gawin sa iba?

  walang gagawin

  masamang gawa 

  mabutinggawa 

  huwag isipin ang kautusan

  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q3

  Si Gng, Mendez ay isang mabutingkristiyano at palaging nagsisimba tuwing Linggo. Nakasuot siya ng ____ bilang paggalang sa Panginoon.

  mini - skirt

  short at  sleeveless     

  backless

  pormal na damit 

  30s
 • Q4

  Gustong sumali sa inyong grupo si Marvinna isang sabadista. Dahil dito inayawan siya ng iyong kagrupo. Ano ang dapat mong sabihin sa kaniya?

  Layas, di ka bagay dito

  Oopps” di ka pwede sa aming grupo           

  Halika,welcome ka sa grupo 

  Alis, ayaw namin sa Sabadista

  30s
  EsP6PIIa-c–30
 • Q5

  Ang mga kristiyano ay nangingilin sapanahon ng Mahal na Araw, ang mga Muslim naman ay nagpupuasa tuwing _____.

  Kuwaresma         

  Misa de Gallo

  Ramadan

  Araw ng mga Patay

  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q6

  Isang muslim si Kareem na kaibigan ni Alex. Araw ng Biyernes , isinama ni Kareem si Alex  sa loo ng Moske. Ano ang dapat  gawin ni Alex?

  matutulog sa loob ng moske

  asama at makinig sa sinasabi ng Imam   

  pagtawanan ang paraan ng kanilang pagsamba

  sasama siya ngunit magtext – text lang sa loob

  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q7

  Pista sa Parokya. Inanyayahan ka ng iyong kapitahay na sumali sa prusisyon ngunit hindi ka naman Katoliko. Ano ang dapat mong sabihin?

  Sasali ako kahit na labag sa kalooban ko                    

  Kukutyain ko kayo sa inyong ginagawa

  Ay , ayoko, di naman ako Katoliko 

  Hindi ako sasali ngunit igagalang ko ang inyong pananampalataya

  30s
 • Q8

  Nagkatay kayo ng baboy bilang pasasalamat ng ate mo na galing sa abroad. May inanyayahan siyang kaibigan naisang Muslim. Pagdating sa oras ng kainan, ano ang gagawin mo?

  paalisin na lang siya

  hindi na lang siya pakainin

  pabayaan siya sa ibang bisita sa pagkain ng putaheng baboy

  iwanan siya ng putaheng pwede niyang makain

  30s
 • Q9

  Paano mo ipakikita ang paggalang sa pookdalanginan ng mga Iglesia ni Cristo, kahit hindi ka kaanib?

  sulatan ang dingding at pinto ng  bahay sambahan

  maglaro ng asketol haang nagsisimba

  umawit nang malakas sa harapan ng pook dalanginan

  iwasan ang paglikha ng ingay malapit sa pinto

  30s
 • Q10

  Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.Manalig tayo sa Kanya. Ang taong may ____ay hindi natatakot.

  tapang   

  pagbabalewala

  pagdarasal sa buong araw

  pagtitiwala sa Diyos

  30s
 • Q11

  Ang kotse ninyo ay  bumubuga ng maitim na usok. Alin angnararapat na gawin?

  ipaayos ang makina ng kotse

  ibenta dahil luma na 

  ipadala sa junkshop

  ipagwalang bahala ito

  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q12

  May itinatayong paggawaan o pabrika sa inyong lugar. Dahil sa masamang usok na ibinubuga  nito, nagtatag ng kilusan laban dito. Ano ang dapat mong gawin?

  tumangging sumali agad

  balewalain ang masamang epekto

  masigasig na lumahok sa kilusang ito

  tumangging sumali sa kilusan

  30s
 • Q13

  Nagpasiya ang mag – anak ni Mario na magtayo ng manukan  malapit sa mga kabahayan. Marami ang pumuna nito. Dapat ba niyang ituloy ito?

  bahala na ang mga apektado nito

  Oo, sayang ang kikitain nito

  hindi, dahil sa masamang eprkto nito   

  balewalain ang pumupuna

  30s
 • Q14

  May inilunsad na gawaing pansibiko na“Clean and Green” sa inyong lugar, Ano ang iyong gagawin?

  sasali dahil may  malaking pera dito

  hindi dahilnakakapagod

  makilahok sa mga gawaing ito

  sasali dahil sa sariling interes

  30s
  EsP6PPPIIIf–37
 • Q15

  Nakita mong nagtatapon ng mga basura sa kanal ang kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo?

  awayin mo siya

  isumbong sa kapitan ng baragay 

  pabayaan lang siya

  pagsabihan mo sa pinsalang maaring idulot nito 

  30s
  EsP6PPPIIIf–37

Teachers give this quiz to your class