placeholder image to represent content

Perosonalized Activity

Quiz by Edhynito T. Tepace

Grade 5
Music
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 5
Music
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

MU5RH-Ia-b-1
MU5RH-Ic-e-3
MU5ME -IIc - 4
MU5TB -IIIf - 3
MU5ME -IIa -2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Ilang kumpas meron ang whole note?
  2
  4
  1
  3
  30s
  MU5RH-Ia-b-1
 • Q2
  Ano sa mga sumusunod ang makakatanggap ng dalawang beat sa rhythmic pattern na 4/4.
  Whole rest
  Quarter note
  Eighth rest
  Whole note
  Half rest
  30s
  MU5RH-Ia-b-1
 • Q3
  Ang isang sukat ba ng rhythmic pattern ay maaring pandalawahan, pantatluhan, o pang-apatan na beat?
  Neutral
  Disagree
  Agree
  Stongly Disagree
  Strongly Agree
  30s
  MU5RH-Ic-e-3
 • Q4
  Anong uri ito ng direksyon ng melody?
  Question Image
  Ascending in steps
  Ascending in skips
  Descending in steps
  Descending in skips
  30s
  MU5ME -IIc - 4
 • Q5
  Binubuo din ito ng ng labing-apat na kuwerdas at tinutugtog sa pamamagitan ng ng pick. Ang tinig o timbre ay mas mababa ng isang oktaba kaysa sa banduria.
  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU5TB -IIIf - 3
 • Q6
  Ang instrumentong ito ay tulad din ng piccolo banduria at banduria na may mahabang leeg. Ang tinig o timbre nito ay mas mababa ng isang oktaba kaysa sa banduria
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  MU5TB -IIIf - 3
 • Q7
  Ayusin ang bilang ng beat ng nota simula mataas hanggang pababa
  jumbled://4,2,1,1/2,1/4
  30s
  MU5RH-Ia-b-1
 • Q8
  Nababasa ba ang note gamit ang pitch name?
  false
  true
  True or False
  30s
  MU5ME -IIa -2

Teachers give this quiz to your class