placeholder image to represent content

Perseus, de slimme held

Quiz by Michael Buijkx

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
19 questions
Show answers
 • Q1
  Danaë trouwde niet met Polydektes omdat
  hij niet goed genoeg voor haar was.
  Perseus er tegen was
  ze meer van Diktys hield
  hij een wreedaard was
  300s
 • Q2
  Hoeveel keer maakte Perseus na de moord op Medusa gebruik van haar hoofd?
  4x
  2x
  3x
  1x
  300s
 • Q3
  Perseus wil liever geen koning van Serifos worden omdat hij
  zijn grootvader nog moest vermoorden van het orakel
  heimwee had naar Argos
  zijn grootvader wilde vermoorden
  koning van een andere plaats wilde worden.
  300s
 • Q4
  Wat is de goede volgorde van Perseus’ avonturen?
  redding van Andromeda - moord op Medusa - reis langs Atlas - bezoek aan Haides -
  reis langs Atlas - moord op Medusa - bezoek aan Haides - redding van Andromeda;
  moord op Medusa - reis langs Atlas - bezoek aan Haides - redding van Andromeda;
  moord op Medusa - reis langs Atlas - redding van Andromeda; bezoek aan Haides -
  300s
 • Q5
  Wij noemen iets een Tantalos-kwelling wanneer je
  iets heel graag wilt maar je kunt het niet bereiken;
  iets heel duurs graag wilt hebben maar je kunt het niet betalen;
  allerlei dingen krijgt die je eigenlijk helemaal niet graag wilt hebben.
  heel hard werkt en achteraf blijkt dat alle inspanning voor niets geweest is;
  300s
 • Q6
  Als iemand met Argos-ogen kijkt, bedoelen we
  dat hij ontzettend scheel kijkt;
  dat hij gemeen kijkt (net als de hond Argos);
  dat hij heel oplettend kijkt;
  dat hij dag en nacht zit te kijken.
  300s
 • Q7
  Atlas was van de oppergod Zeus een
  broer
  zoon
  oom
  buurman
  300s
 • Q8
  Perseus’ moeder vindt dat hij de godenverhalen goed moet kennen omdat
  hij anders niet goed kan begrijpen wat het is om een zoon van Zeus te zijn.
  hij anders geen goede baan kan vinden op Serifos;
  hij anders geen goede koning kan zijn;
  hij anders niet terug kan naar Argos;
  300s
 • Q9
  Onder ambrozijn verstaan de oude Grieken
  het enige voedsel dat onsterfelijke goden lusten;
  een medicijn tegen slaap en vergetelheid;
  het middel dat Perseus van de Grijzen kreeg om wonden te genezen;
  het spul dat Perseus in Athene kocht om onder zijn oksels te smeren.
  300s
 • Q10
  Wij noemen iets een Sisyfos-arbeid wanneer je
  erg hard moet werken voor een heel laag loon;
  erg zwaar en zinloos werk moet doen als straf voor een misdaad;
  erg hard moet werken voor een heel gemene en wrede baas;
  steeds opnieuw erg zwaar werk moet doen dat helemaal geen resultaat oplevert.
  300s
 • Q11
  De Tartaros is de plaats waar
  Atlas het hemeldak staat te torsen;
  de Okeanos in de onderwereld uitstroomt.
  Poseidon zijn troon heeft staan
  zware misdadigers gestraft worden;
  300s
 • Q12
  Na de Titanenstrijd werd de macht over de wereld verdeeld tussen
  alle kinderen van Kronos.
  Zeus en Hera;
  Kronos en zijn broers;
  Poseidon, Haides en Zeus;
  300s
 • Q13
  De gouden appels worden beschermd door
  de reus Atlas;
  de god Hermes
  de Gorgonen
  de Harpijen
  300s
 • Q14
  Wie is Akrisios
  de broer van Diktys
  de koning van Serifos
  de vader van Danae, de opa van Perseus
  de opa van Danae, de vader van Perseus
  300s
 • Q15
  Wie is Polydektes
  de geliefde van Danae
  de echtgenoot van Medusa
  de koning van Argos
  de broer van Diktys
  300s

Teachers give this quiz to your class