placeholder image to represent content

Phil-IRI Pangkatang Pagtatasa sa Pagbasa, Baitang 4

Quiz by Ralph Jayrone M. Saliganan

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Panuto: Basahin nang tahimik ang bawat kuwento. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot.

                                                           Ang Aso sa Lungga

            May isang asong gutom na gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad, ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lunggang puno ng pagkain. Nang makakita siya ng lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ang malaki niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso, “Hintayin mo na lang umimpis ang tiyan mo.”

                        

              

  1.Saan nangyari ang kuwento? (Literal)

  sa gubat

  sa lansangan

  sa bukid

  sa kalsada

  300s
 • Q2

  2. Ano ang hinahanap ng aso? (Literal)

  matutulugan

  makakasama

  mapapasyalan

  makakain

  300s
 • Q3

  3. Anong ugali ang ipinakita ng aso? (Paghinuha)

  madamot

  mayabang

  matakaw

   masipag

  300s
 • Q4

  4.Bakit hindi makalabas ang aso sa lungga? (Paghinuha)

  mali ang paraan ng paglabas niya

  may harang ang labasan

  may bitbit pa siyang pagkain

  lubos na marami ang kinain niya

  300s
 • Q5

  5.Bakit kaya hindi siya natulungan ng isa pang aso? (Inferential)

  natakot sa kanya ang aso

  para matuto siya sa pangyayari

  hindi rin ito makakalabas sa lungga

  nainggit sa kanya ang isa pang aso

  300s
 • Q6

        Si Muning!

     

        Muning! Muning!

       Hanap nang hanap si Susan kay Muning. Dala ni Susan ang lalagyan ng pagkain ni Muning. May laman na ang lalagyan, pero wala si Muning. Wala siya sa kusina. Wala rin siya sa silid. Nasaan kaya si Muning?

        Bumaba ng bahay si Susan. Hinanap niya kung naroon si Muning. Ikot na siya nang ikot, pero hindi pa rin niya nakita. Baka lumabas ito ng bahay.

        Ngiyaw! Ngiyaw!

        Hayun si Muning! Ngiyaw siya nang ngiyaw. Nasa loob siya ng kahon. May mga kasama si Muning sa loob ng kahon.

        Nakita ni Susan ang kasama ni Muning. Mga kuting ang kasama ni Muning sa kahon! May puti, itim at magkahalong puti at itim na kulay ng kuting. Tuwang-tuwa si Susan!                                                                          

  6.Sino ang naghahanap ng pusa? (Literal)

  si Muning

   si Susan

  ang kuting

  si Nanay

  300s
 • Q7

  7.Bakit niya hinahanap ang pusa? (Paghinuha)

  ipapasyal niya ito

  pakakainin niya ito

  paliliguan niya ito

  patutulugin niya ito

  300s
 • Q8

  8.Saan niya nakita ang pusa? (Literal)

  sa kahon

  sa silid

  sa silong

  sa kusina

  300s
 • Q9

  9.Sino ang mga kasama ni Muning sa kahon? (Paghinuha)

  mga kaibigan nito

  mga kalaro nito

  mga anak nito

  mga nahuli nito

  300s
 • Q10

  10.Ano ang isa pang magandang pamagat ng kuwento? (Pagsusuri)

  Nasaan ang Kahon?

  Ang Kahon ni Susan

  Ang Pagkain ni Muning

  Nasaan si Muning?

  300s
 • Q11

           Si Brownie

       

       Si Brownie ay aking alagang aso. Ang aking aso ay masamang magalit. Minsan ay may pumasok na malaking manok sa aming bakuran. Kaagad niya itong tinahulan. Kung hindi lamang siya nakatali nang mahigpit, malamang na habulin niya ito. Nagulat ang manok at tumakbo ito nang mabilis palabas ng bakuran.

         Kagabi ay hindi ko naitali si Brownie. Panay ang ungol niya. Mayamaya ay may tinahulan siya nang malakas. Biglang lumukso si Brownie sa kanyang tulugan at may hinabol. Dali-dali kong sinilip ang aking alaga. May napatay siyang daga! Bahagya pa niyang ginalaw ang kanyang buntot nang makita ako. Kaagad kong binitbit sa buntot ang daga at ipinakita kay Tatay. Masayang hinimas ni Tatay si Brownie. “Talagang maaasahan ang asong ito,” sabi niya.                                                                             

  11.Saan naganap ang kuwento? (Literal)

  sa palengke

  sa bahay

  sa simbahan

  sa paaralan

  300s
 • Q12

  12.Ano ang katangiang ipinakita ni Brownie? (Paghinuha)

  matapang

  masungit

  malikot

  maharot

  300s
 • Q13

  13.Ano ang napatay ni Brownie? (Literal)

  pesteng ipis

  pusang bahay

  dagang  bahay

  ligaw na manok

  300s
 • Q14

  14.Bakit kaya bahagyang ginalaw ni Brownie ang buntot nang makita ang amo?(Paghinuha)

  natakot siyang mapagalitan ng amo

  upang ipakita sa amo ang kanyang ginawa

  gusto niyang gisingin ang daga

  nagulat siya sa kanyang ginawa

  300s
 • Q15

  15.Bakit kaya sinulat ang kuwentong “Si Brownie”? (Pagsusuri)

  Nais nitong magbigay-aral.

  Nais nitong magbigay ng bagong kaalaman.

  Hatid nito ang isang balita.

  Gusto nitong magbigay ng aliw.

  300s

Teachers give this quiz to your class