Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang naglalaman ng mga dapat gawin ng isang bata sa loob ng tsang linggo upang mapaunlad ang physical fitness?

  Basic Food Groups Pyramid Guide

  Physical Fitness Activity Pyramid Guide

  Games Pyramid Guide

  30s
 • Q2

  Ilang beses sa isang linggo dapat manood ng t.v. ang isang bata?

  2-3 beses

  1 beses

  araw- araw

  3-4 beses

  30s
 • Q3

  Mga gawaing nagpapakita ng "BALANCE" maliban sa isa

  Pag- iwas sa kalaban

  Pag spike sa volleyball

  Pagsasayaw

  Gymnastics

  30s
 • Q4

  Ang agility ay kakayahang magpalit o mag iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at maayos na pagkilos.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q5

  Ano ang dapat gawin araw-araw ng isang batang tulad mo?

  Paglaro ng computer

  Pagtulong sa gawaing bahay.

  Pag- akyat sa puno.

  30s
 • Q6

  Ang  mga sumusunod ang ang ginagawa ng 2-3 beses maliban sa isa.

  Pagbibisekleta

  Pagsasayaw

  Pagtumbling

  Pag-akyat sa puno

  30s
 • Q7

  Kailangan ng katawan upang hindi madaling mapagod.

  scrambled://Physical Fitness

  30s
 • Q8

  Kakayahan ng ibat ibang parte ng katawan na kumilos nang sabay sabay na parang iisa nang walang kalituhan

  scrambled://Coordination

  30s
 • Q9

  Limang health -related na mga sangkap.

  freetext://cardiovascular  endurance:muscular endurance:muscular strength:flexibility:body composition

  30s
 • Q10

  MGA PHYSICAL FITNESS TEST [Pagsubok]

  freetext://3minute step test:partial Curl up:Push up:Stork Stand Test:Ruler Drop Test

  30s

Teachers give this quiz to your class