placeholder image to represent content

Piliin ang titik ng pinakatamang sagot upang mabuo ang pangungusap.

Quiz by Rodel C. Salvante

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Kung ikaw ay nananahi ang liwanag ay kailangang nanggagaling sa  __________.

  kaliwang  balikat                         

  likod

  kanangbalikat

  itaasng ulo  

  30s
 • Q2

  Ang wasto at maayos na pagpapatakbo ng makina ay __________.

  pabigla-bigla

  banayad at tuluy-tuloy

  mabilis

  mabagal                                   

  30s
 • Q3

  Kapagnananahi, dapat tandaan na ang ikot ng __________ ay palaging  patungo sa mananahi.

  stop motion screw

  drive wheel

  bobbin 

  balance wheel  

  30s
 • Q4

  Upanghindi mawala sa lugar ang ___________ hawakan ito ng   kaliwang kamay.

  karayom 

  tela

  treadle

  sinulid

  30s
 • Q5

  Upang maging matibay at hindi agad matastas ang tinatahi, itaas ang    __________ pagkatapos ng hulingtahi at tahiang muli ng pabalik  hanggang isang sentimetro.

  presser foot

  bobbin winder

  stitch regulator

  belt

  30s
 • Q6

  Sino angnakapag-imbento ng makinang panahi noong 1846 nanagbigay ng malaking tulong samga mananahi at sa larangan ng pananahi?

  Elias Home 

  Elias Howe

   Elie Wiesel

  Elias Howard

  30s
 • Q7

  Kung lubhang mahigpit ang tahi sa makina, anong bahagi nito ang dapat isaayos?

  Presser foot

  Stitch regulator

  Feed dog

  Tension regulator

  30s
 • Q8

  Sa pananahi, paano ang wastongparaan ng pagpaikot ng balance wheel?

  pataas 

  pataas palayo sa nananahi

  papunta sa nananahi

  pababa

  30s
 • Q9

  Kung mahahaba ang tahi ng makina at kailangan angmaiikli na tahi, alin ang dapat isaayos?

  stitch regulator

  tension regulator

  balance wheel

  drive wheel

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang bahagi ng makina ang gagalawin kung nais mong sisimulan ang pagpapaandar o ihihinto ang pananahi?

  presser foot

  balance wheel

  drive/band wheel

  treadle

  30s

Teachers give this quiz to your class