placeholder image to represent content

PIMK3063 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM 1 AKIDAH DAN SIRAH

Quiz by shabibah shaufit affandi

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Penemuan, perbincangan, perbahasan, sesi buzz, forum dan sebagainya termasukkan 

  stategi pengajaran

  pendekatan pengajaran

  prinsip pengajaran

  kaedah pengajaran

  30s
 • Q2

  Apakah yang dimaksudkan dengan perbincangan

  guru mengemukakan soalan ,manakala pelajar pula memberi jawapan atau sebaliknya

  dilaksanakan dengancara memainkan peranan watak-wataktertentu dengan tujuan memberi gambaransebenar

  melibatkan perbualan,mengeluarkan pendapat, bertukar fikiran,berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian

  melibatkan penyelidikan dan kajian terperinci tentang sesuatu tajuk untuk dilaksanakan oleh murid dalam bentuk tugasan projek 

  30s
 • Q3

  Yang manakah di antara berikut yang bukan tujuan utama bagi perbincangan dilaksanakan

  menggalakkan perkembangan mental

  menanam semangat cintakan agama

  menggalakkan perkongsian pendapat

  memupuk pemikiran kritis, analitis dan kreatif

  30s
 • Q4

  Bagaimanakah persediaan anda sebelum perbincangan dilakukan

  Hasil perbincangan boleh disusun,disunting dan dicetak

  Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk

  Agih tugas kepada ahli kumpulan

  Beri galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian

  30s
 • Q5

  Apakah yang anda faham kebaikan dalam melaksanakan perbahasan di dalam kelas

  Melihat dengan jelas perkara yang belaku

  Mengasah kebolehan pelajar dalam percakapan & menganalisis maklumat

  Mengulang sebut fakta

  Melatih kemahiran mendengar di kalangan murid

  30s
 • Q6

  Sesi Buzz yang dilakukan adalah

  melibatkan masalah berbentuk pekataan, teka teki, kuiz, kemahiran tertentu dsb

  melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran, penglihatan dan percubaan murid

  Suatu aktiviti perbincangan yang terdiri daripada beberapa kumpulan kecil

  Menjalankan sesutau aktiviti yang mencerminkan keadaan realiti

  30s
 • Q7

  Apakah antara berikut yang tidak termasuk dalam prinsip perbincangan

  Penglibatan pelajar perlu aktif

  membuat penelitian dan ulangkaji

  Pelajar  digalakkan catat idea yg disarankan

  Pastikan pelajar tahu cara perbincangan

  30s
 • Q8

  Kelemahan yang ada pada penerangan seperti berikut kecuali :

  Menawarkan peluang yang terhad untuk penilaian dan maklum balas

  Boleh merangsang minat pelajar pada pelajaran yang akan datang

  Memberi beban pembelajaran sepenuhnya kepada guru, melainkan jika iadigabungkan teknik yang lain

  Menyediakan peluang yang sedikit untuk pelajar berfikir secara bebas

  30s
 • Q9

  Kaedah soal jawab akan berjaya jika

  Guru mahir dalam pengawalan bilik darjah

  Guru jika tidak mahir dalam pengawalan bilik darjah

  Pelajar yang akan menjawab soalan dengan sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh

  Tidak menumpukan perhatian terhadap soalan yang disoal 

  30s
 • Q10

  Kebaikan yang saya lihat terdapat dalam inkuiri kecuali

  Pengetahuan sedia ada murid-murid dapat digunakan dalam situasi sebenar

  Murid dilibatkan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  Ia dapat memenuhi kehendak naluri ingin tahu murid-murid

  merupakan komunikasi satu hala. Interaksi antara guru dengan murid akan menjadi terhad

  30s

Teachers give this quiz to your class