placeholder image to represent content

PINAL NA PAGTATAYA- HUMSS B

Quiz by MARIZ CHUA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isang gawaing nakaugalian na mahalaga dahil sa tulong nito ay  nahahasa ang kaalaman at nakabubuo tayo ngating sariling hinuha.

  PAKIKINIG

  PAGSUSULAT

  PAGBABASA

  PAGSASALITA                   

  60s
 • Q2

  “Ang pagbabasa ay isang proseso ng pagtanggapat pagpapakahulugan sa mga nakakodang impormasyon sa anyo ng wika sa pamamagitanng limbag na midyum.” Ito ay nangangahulugang _______________________________.

  Ang pagbabasa aymahalaga dahil maaari itong makatulong sa pagpapasiya ng mga mambabasa sa isangsitwasyon.

    Makatutulong angpagbabasa para mapaunlad ang ating mga kasanayan.

    Isa rin itong prosesodahil binubuo ng mga paraan sa pagsasagawa ng gawain na kinasasangkutan ngmay-akda na siyang nagsulat ng mga simbolo (letra) para maghatid ng mensahe samga tagatanggap (mambabasa).

    Sa pamamagitan ngpagbabasa ay napapalawak naton ang ating kaalaman at napapataas ang antas ngating pag-unawa

  60s
 • Q3

    Ito ay tumutukoy sa pagsukat ng mga kakayahanng pag-unawa ng mambabasa sa pamamagitan ng makapukaw-isip na mga tanong.

  ISKEMA

  BOTTOM-UP       

  TOP-DOWN        

  INTERACTIVE

  60s
 • Q4

  Ito ay teorya ng pagbasa na nagsaad na walang kahulugang taglay sa sarili angteksto. Nagbibigay lamang ito ng direksyon sa mga mambabasa kung paanogagamitin at nabibigyang-kahulugan ang teksto mula sa dating kaalaman.

   BOTTOM-UP

   INTERACTIVE   

   TOP-DOWN   

  ISKEMA

  60s
 • Q5

  Ito ay isang uri ng pagbasa na ayon sa pamamaraan na isinasagawa rin itokung kailangang kabisaduhin ang aralin para sa isang itinalagang pagsusulit

  MABILIS NA PAGBASA

  PAGSUSURING PAGBASA

  PAHAPYAW NA PAGBASA                                         

   PAARAL NA PAGBASA   

  60s
 • Q6

    Isa itong prosesong pangkaisipan na kumikilos ayon sa siglang ibinibigay ngkatawan, emosyon at kakayahan na kailangan sa masiglang pagbabasa.

  Prosesong Biswal

  Aktibong Proseso

  Prosesong salubungan

  SistemangPanlingguwistik     

  60s
 • Q7

  Ito ay tumutukoy sa layunin ng tekstong impormatibo

  Maging gabay sapagkalap ng napapanahong impormasyon.

  Magbigay ngkongkretong impormasyon

  Magsilbing lunsaran ngmga nakalipas na impormasyon.

   Maging daluyan ng makatotohanang impormasyon sa mambabasa.

  60s
 • Q8

  Ang sumusunod ay mga katangian ng Tekstong Impomatibo MALIBAN sa isa.

  Angmga kaalaman ay nakaayos nang may pagkakasunod-sunod at inilalahad nang buonglinaw at kaisahan.

  Naglalamanng impormasyong makatotohanan at hindi gawa-gawa lamang.

   Naglalahadng mga datos na nagbibigay-aliw sa mga mambabasa .

  Naglalahad ng mahahalagang bagong impormasyon, kaalaman, pangyayari, paniniwala at tiyakna detalye para sa kabatiran ng mambabasa.

  60s
 • Q9

   Ito ay tumutukoy sa kredibilidad ng manunulatayon kay Aristotle.

  WALA SA NABANGGIT

   ETHOS

  LOGOS       

  PATHOS          

  60s
 • Q10

   Ito ay tumutukoy sa paghimok tungo sapagtanggap ng isang pananaw na nakita, narinig, at nabasa.

  NAGLALAHAD   

   NARATIBO         

  PANGHIHIKAYAT

  PROSISYURAL           

  60s
 • Q11

   Ang sumusunod ay katangian ng tekstongnanghihikayat MALIBAN sa ____________.

  May Humor o Katatawanan                         

     Sumasagot sa argumento

  May Katotohanan at mga estadistika

                       

  Maykakaibang karanasan   

  60s
 • Q12

  Mga artikulo sa pahayagan at magasin, rebyung pampelikula at libro,artikulo sa mga scholarly journals na tumatalakay sa isang orihinal napananaliksik o likhang pampanitikan. Ito ay halimbawa ng ________________.

  TEKSTONG SANGGUNIAN

              

  WALA SA NABANGGIT

     PRIMARYANGSANGGUNIAN  

   SEKONDARYANG SANGGUNIAN      

  60s
 • Q13

  Nauuri ito sa dalawa: simple at komplikasong pag-iisa-isa na tumatalakayas pangunahing paksa at pagtalakay sa paraang patalata

  PROBLEMA AT SOLUSYON         

   DEPINISYON               

  ENUMERASYON

  SANHI AT BUNGA         

  60s
 • Q14

  Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagkalap ng ebidensya na kung saan ay tumitingin sakasalukuyang gawi o kilos ng napiling paksa at inihahambing ito sa dato nangkilos o gawi , saka itinatala ang anomang naobserbahan.

    PAGMAMASID   

  LOHIKAL NA PANGANGATWIRAN

  OPINYON

  SARBEY       

  60s
 • Q15

     Ito ang mga pahayag ang mga pahayag na nagtatalaglay ng paniniwala o paninidigangmaaring tama o mali.

  REPERENSYAL

   PANGANGATWIRAN 

   PANGHIHIKAYAT

   PROSIDYURAL

  60s

Teachers give this quiz to your class