Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ay isang sistemang politikal at militar sa kanlurang Europa noong Gitnang Panahon
  Piyudalismo
  Encomienda
  Manor
  Manoryalismo
  20s
 • Q2
  Ay isang sistemang agrikultural na nakasentro sa mga nagsasariling estado na kung tawagin ang manor
  Manoryalismo
  Piyudalismo
  Encomienda
  Manor
  20s
 • Q3
  paraan ng pagtatanim sa Manoryalimo,Ano ang tawag dito?- -taniman sa pagsibol -taniman sa paglagas -lupang tiwangwang
  4 Field system
  tri system
  3 Field system
  2 Field system
  20s
 • Q4
  Tawag sa Lupaing ipinagkakaloob ng Hari/Landord
  sakahan
  lupain
  Fief
  land
  20s
 • Q5
  Tungkulin nyang magbayad ng ransom kasaling mabihag ang Hari sa labanan
  Baron
  Basalyo/knights
  Pesante
  Serf
  20s
 • Q6
  Nagmamay ari ng Lupain
  Kabalyero
  Pesante
  Baron
  Hari
  20s
 • Q7
  Seremonya ng pagbibigay ng lupain ng Hari sa Baron
  Manor
  Fealty
  Fief
  Homage
  20s
 • Q8
  sa Manoryalismo,Sino ang nagmamay ari ng Lupain?
  Manor
  Duke
  Hari
  Magsasaka
  20s
 • Q9
  Ang tirahan ng mga panginoong piyudal ay ang
  Hacienda
  Kamalig
  Palayan
  Kastilyo/Palasyo
  20s
 • Q10
  Mahalaga ang papel ng mga kabalyero sa sistemang piyudal dahil sa sila ang gumaganap ng gawaing
  Pang Relihiyon
  Pang Ekonomiya
  Pang Militar
  Panlipunan
  20s

Teachers give this quiz to your class