placeholder image to represent content

POST TEST: FILIPINO 10 [IKALAWANG MARKAHAN SY 2021-2022]

Quiz by Melissa Arranguez

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  “Habang kami ay kumakain ay dumating ang Donya na amo ni itay at sa aking narinig, kami raw ay mga timawa. Iyon ang salitang hinding hindi ko makalilimutan kung kaya’t nagsumikap ako sa aking pag-aaral.” Batay sa punong salitang “mata”, ano ang maikakabit na salita na katangian ng Donya?

  matanglawin

  matabil ang dila

  matapobre

  mapangmata

  60s
 • Q2

  Mula sa kamusmusan ay namulat na si Adong sa pakikipagsapalaran sa lansangan. Lahat ng pang-iinsulto at pagmamalabis ay kaniya na ring naranasan. Lumaki siyang mag-isa na may sariling paninidigan at tapang. Alin sa sumusunod na kolokasyon ng salitang “puso” ang mayroon si Adong?

  pusong bato

  pusong ligaw

  pusong sawi

  pusong mamon

  60s
 • Q3

  “Ako’y naniniwala na hindi natin dapat panghinawaan ang mga pangaral ng ating mga magulang sapagkat ito ay para na rin sa ating ikabubuti.”  Alin ang wastong eptimolohiya ng salitang may salungguhit ?

  panghi+nawaan

  panghinawaan

  pang+hi+nawaan

  magsawa

  60s
 • Q4

  Pinasinayaan ng mga Marikenyo ang muling pagbubukas ng tiyangge sa tabing ilog matapos ibaba sa alert level 3 ang Metro Manila.

  pinasinayaan

  pina+sina+yaan

  pasinaya

  pinasi+nayaan

  60s
 • Q5

  “Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad 

  Sa bait muni't sa hatol ay salat;

  Masaklap na bunga ng maling paglingap,

  Habag ng magulang sa irog ng anak”

  walang tiyak na sukat

  lalabingwaluhing pantig

  wawaluhing pantig

  lalabindalawahing pantig

  60s
 • Q6

  Ano ang talinghaga na mayroon sa saknong na nasa tanong 5?

  Question Image

  Nasa magulang ang sisi sa kung sino ang kaniyang anak sa paglaki.

  Ang tamang pagdidisiplina ng magulang sa anak ay mahalaga para sa kaniyang pag-unlad.

  Hindi natututo ang bata kung siya ay hindi papaluin.

  Hindi naipaliliwanag ng magulang ang tunay na estado ng kanilang pamumuhay.

  60s
 • Q7

  ‘Di mahulugang karayom, laman ng isip ko.

  Litong-lito, ako baga’y natutuliro.

  ‘Di ko malaman kung sa’n ba liliko.

  Basta alam ko, nariyan ka sa tabi ko.

  Alin sa sumusunod na taludtod sa binasang saknong ang may matalinghagang paglalarawan sa taong dumaraan sa maraming suliranin?

  unang taludtod

  ikatlong taludtod

  ikaapat na taludtod

  pangalawang taludtod

  60s
 • Q8

  Ginto at pilak sa bibig nakatarak

  Asal buwaya imong tinatahak

  Habol-habol, salakot at itak

  Sirit ng pula, bumulwakbulwak

  Alin sa sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan at paglalarawan ng mga salitang ginamit sa tula?

   Ito ay naglalarawan sa pasakit na tinatamasa ng mga magsasaka.

  Ito ay nagpapakita na daig ng malakas ang mga mahihina.

  Ito ay naglalarawan sa buhay ng isang magsasaka at ng Panginoong Maylupa.

  Ito ay nagsasaad ng kapalaran ng isang aba sa komunidad na kinabibilangan.

  60s
 • Q9

  Kapag nahirati ang isang bata sa puro luho ay mapapansin mong mamimihasa siyang huwag nang magsikap sa buhay sapagkat hindi siya natutong magbanat ng kaniyang buto. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  nahirati-magbanat

  magsikap-natutong

  nahirati-mamimihasa

  magsikap-mapapansin

  60s
 • Q10

  Kailangang lagi tayong magmasid sa ating paligid dahil hind isa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong handa kung kaya’t mainam pa ring magbantay sa galaw ng kaaway na sa di inaasahang panahon ay handing sumalakay. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  magmasid-magbantay

  kaaway-sumalakay

  handa-sumalakay

  pagkakataon-panahon

  60s
 • Q11

  Lumutang sa akda ang teoryang ____.

  Question Image

  Naturalismo

  Markismo

  Realismo

  Humanismo

  60s
 • Q12

  “Nais  takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran sa lungsod ngunit batid ni Ligaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang kinakasama saan man siya magpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay wala ng malay si Ligaya.” Ang teoryang pampantikan sa sitwasyon ay ____.

  Eksistensyalismo

  Realismo

  Markismo

  Humanismo

  60s
 • Q13

  “Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage at humantong sa pagbebenta ng sariling katawan.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap?

  tubero

  inhinyero

  karpintero

  sipulturero

  60s
 • Q14

  Ang salitang prostitusyon sa binasang nobela ay nangangahulugang _____.

  pag-aalay ng buhay

  pakikipagsapalaran

  pagbibigay-aliw sa iba

  pagbebenta ng sariling katawan

  60s
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang pangkat ng mga salita/parirala ang mabisang gamitin sa pagsusuring-basa.

  walang kupas, wagas, kagila-gilalas, kahanga-hanga, lalo, teorya

  kasi, samakatuwid, sinabi ni, ayon kay, batay kay, alisunod sa, teorya

  angkop, mabisa, may kahinaan, sumasalamin, may kawilihan, teorya

  samakatuwid, marapat, kasi, baga, sino, ano, kalian, paano, bakit, teorya

  60s

Teachers give this quiz to your class