placeholder image to represent content

POST TEST GRADE 9 ECONOMICS 2 2ND GRADING

Quiz by Joemari Chavez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang tawag sa grapikong paglalarawan na nagpapakita ng magkasalungatna relasyon ng presyo na produkto at quantity demanded?

  Graphical illustration

  Demand graph

  Demand schedule

  Demand curve

  30s
 • Q2

  Kapag may shortage sa pamilihan ito ay magdudulot ng ______ sa presyo ngprodukto o serbisyo

   Pagbaba

  Walang pagbabago

  Pagtaas

  Merong pagbabago

  30s
 • Q3

  Ito ay estruktura ng pamilihan na kung saan ay may iisa lamang nakonsyumer ngunit maraming prodyuser ng produkto at serbisyo

  Monopolistikong pamilihan

  Monopolyo

  Monopsonyo

  Oligopolyo

  30s
 • Q4

  Sa pamilihan na ito ay mataas ang lebel ng kompetisyon dahilmagkakatulad ang mga produkto na ibinebenta ng mga prodyuser. Sa disenyo,patalastas at brand name ang kanilang labanan.

  Monopsonyo

   Oligopolyo

  Monopolistikong kompetisyon

  Monopolyo

  30s
 • Q5

  Sa pamilihang ito ay may nagaganap na sabwatan sa pagitan ng mgakompanya.

  Oligopolyo

  Monopolyo

  Monopsonyo

   Monopolistikong Kompetisyon

  30s
 • Q6

  Sa pamilihang ito, may kakayahan ang prodyuser na hadlangan ang pagpasokng ibang negosyante

  Monopolistikong Kompetisyon

  Monopsonyo

  Monopolyo

  Oligopolyo

  30s
 • Q7

  Isang organisadong sistemang pang-ekonomiya kung saan nagtatagpo angkonsyumer at  prodyuser upang magkaroon ng palitan.

  Palengke

  Super Market

  Pamahalaan

  Pamilihan

  30s
 • Q8

   Isang pansamantalang pangyayari sa pamilihan na kung saan, ang supply ngprodukto ay hindi sapat sa planong ikonsumo ng tao.

  Price Ceiling

  Price Floor

  Surplus

  Shortage

  30s
 • Q9

  Nagsisilbing tagapag-ugnay upang maging ganap ang palitan sa pagitan ngkonsyumer at prodyuser

   Sweldo

  Presyo

  Pamahalaan

  Pamilihan

  30s
 • Q10

  Isang institusyon na ang pangunahing tungkulin ay paglingkuran atpangalagaan ang sambayanan,

  Pamilihan

  Pamahalaan

   DTI

  DOLE

  30s

Teachers give this quiz to your class