placeholder image to represent content

Post Test Second Quarter ARALING PANLIPUNAN

Quiz by Bernabe Jr. Mandalones

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod ang tawag sa mga uring panlipunan ng sinaunang Rome?

  Patrician at Plebeian

  Maharlika at Alipin

  Etruscan at Roman

  Censor at Praetor

  30s
 • Q2

  Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ang mga pulo sa Pacific: ang Polynesia, Micronesia, at Melanesia. Ano ang kahulugan ng Micronesia?

  maliliit na isla

  malalaking isla

  maitim na mga isla

  maraming isla

  30s
 • Q3

  Sila ang mga sundalong naglilingkod para protektahan ang mamamayan at maharlika.

  Patrician

  Serf

  Basalyo at Kabalyero

  Pari

  30s
 • Q4

  Ang Holy Roman Empire ang sinasabing bumuhay sa Imperyong Romano. Sino ang naging emperador ng imperyo noong 800 CE?

  Clovis

  Charles Martel

  Pepin the Short

  Charlemagne

  30s
 • Q5

  Ang bansang ito ay tinaguriang “Banal na Lupain” ng mga Kristiyano.

  Italy

  Jerusalem

  China

  India

  30s
 • Q6

  Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong European dahil sa panawagan ni Pope Urban II. Ano ang pangunahing layunin ng Krusada?

  mabawi ang Jerusalem sa kamay ng mga Turkong Muslim

  mapalawak ang kalakalan ng mga bansa sa Europe

  mapalawak ang teritoryo ng mga Kristiyano

  mapalawak pa ang kapangyarihan ng Simbahang Katoliko

  30s
 • Q7

  Sa panahon ng Piyudalismo, ang lipunan ay nahahati sa tatlong uri: pari, kabalyero, at serf. Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa serf?

  Itinuturing silang natatanging sektor ng lipunan

  May karapatan at kalayaan silang bumuo ng sariling pamilya

  Malaya nilang mapauunlad ang kanilang pamumuhay at pamilya

  Sila ang mga alipin at manggagawa noong panahong Medieval

  30s
 • Q8

  Ang Law of the Twelve Tables na mahalagang ambag sa larangan ng batas, hustisya, at proteksiyon ng mamamayan na kapaki-pakinabang hanggang sa kasalukuyan ay nagmula sa anong bansa?

  Egypt

  Greece

  Rome

  China

  30s
 • Q9

  Ang Senado ng sinaunang Rome ay binubuo ng ilang Patricians?

  350

  400

  250

  300

  30s
 • Q10

  Saang bansa matatagpuan ang Piramide ng Giza na maituturing na isang dakilang disenyong arkitektural hanggang sa ngayon?

  Rome

  India

  China

  Egypt

  30s
 • Q11

  Sino ang pinakamataas na pinuno ng Simbahang Katoliko?

  Arsobispo

  Pope

  Pari

  Obispo

  30s
 • Q12

  Ano ang sistemang pang-ekonomiko na may kinalaman sa pagmamay-ari ng lupa?

  shintoismo

  Hinduismo

  Budismo

  Piyudalismo

  30s
 • Q13

  Ano itong tinutukoy na “Panahon ng Karimlan,” na nagpatigil ng pag-unlad sa Europa dahil sa pananakop ng mga barbaro?

  Ginintuang panahon

  Gitnang Panahon

  Sinaunang panahon

  Panahong Mycenaean

  30s
 • Q14

  Bakit nagwakas ang Kabihasnang Minoan?

  Nagkaroon ng malubhang sakit ang maraming tao

  Sinalakay sila ng mga di nakilalang mga mananalakay na sumira sa buong pamayanan

  Nagkaroon ng pandemya na ikinamatay ng marami

  Lumipat sa ibang lugar ang maraming mamamayan

  30s
 • Q15

  Ano ang tawag sa madilim na panahon na tumagal ng 300 taon sapagkat naging talamak ang digmaan sa iba’t ibang kaharian, nahinto ang kalakalan, at iba pang gawaing pangkabuhayan?

  Stone Age

  Dark Age

  Golden Age

  Ice Age

  30s

Teachers give this quiz to your class