Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang compost pit?
  isang butas
  dumi ng hayop
  isang uri ng halaman
  uri ng pataba
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q2
  Saan nagmumula ang compost pit?
  nagmumula sa nabubulok na mga halaman,dumi ng hayop at anumang uri ng organikong material
  mula sa dumi ng mga pagawaan
  mula sa dumi ng hayop
  nagmumula sa mga basura
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q3
  Bakit gumagamit ng compost?
  pinapaluwag ang paghinga ng lupa
  pinapataba ang lupa
  lahat ng nabanggit ay tama
  para masagana ang ani
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q4
  Bakit kailangang lagyan ng pasingawan at diligan araw araw ang basket composting?
  upang mabilis ang pagkabulok
  upang hindi sumabog ang butas
  upang sumingaw ang mabahong amoy
  upang pumasok ang maraming organismo
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q5
  Ilang metro ang lalim ng hukay sa paggawa ng compost pit?
  2 na metro
  5 na metro
  4 na metro
  6 na metro
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q6
  Gumamit ng guwantes at mask sa paggawa ng compost pit.
  Tama
  Mali
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q7
  Hawakang mabuti ang asarol sa paggawa ng butas.
  Tama
  Mali
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q8
  Magsuot ng maikling damit kapag gumagawa ng hukay ng gagawing compost pit.
  Mali
  Tama
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q9
  Gumawa ng hukay sa katirikan ng araw.
  Tama
  Mali
  20s
  EPP5AG0b-4
 • Q10
  Maghugas ng kamay pagkatapos gumawa ng compost pit.
  Mali
  Tama
  20s
  EPP5AG0b-4

Teachers give this quiz to your class