placeholder image to represent content

Posttest for Second Qtr

Quiz by aleli galvez

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 15 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PN-Id-e-12
F6RC-IIdf-3.1.1
F6PS-IIh-3.1
F6PB-If-3.2.1
F6EP–IIIa-i-8
F6PB-IIIf-24
F6PB-IIIg-17
F6RC-IIa-4
F6VC-IIe-13
F6RC-IIb-10
F6L-IIf-j-5
F6L-IIf-j-5
F6PB-IIIb-6.2
F6SS -IIb-10
F6WC-IIg-2.10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ika-5 ng Setyembre 2021. Isinama akong nanay ko sa SM Marikina para bumili ng tablet para magamit sa akingpag-aaral. Sobrang saya ko dahil noong isang taon ay nakikihiram lang ako sa kuya ko.

  Ano ang bibilhin nila sa SM Marikina?

  Sila ay bibili ng tablet

  Bibili sila ng cellphone

  Ibibili siya ng nanay ng laptop

  Bibili sila ng iphone

  30s
  F6PN-Id-e-12
  Edit
  Delete
 • Q2

   Marahil narinig niyo na rin ang isasa mga anekdota na may pamagat, Ang Tsinelas ni Jose Rizal. Nahulog sa bangkaang isang tsinelas niya, pero hindi na niya nahabol kaya inihagis na rin ang isa pa at nagdasal na sana mahabol pa ang kapares na tsinelas. Ano ang dahilankung bakit hinayaan ni Jose Rizal na agusin na lang sa dagat ang magkaparesniyang tsinelas?

  Upang maawa ang mga tao na makitasiyang nakayapak

  Upang magamit pa ng sinumang makatagpo o makapulot

  Upang hangaan siya ng mga kasama niyasa bangka

    Upang bibilhan nalang ulit siya ngbagong tsinelas

  30s
  F6RC-IIdf-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q3

   Sabay kaming naglalakad pauwi ngaking kaibigan nong biglang may tumatakbo at nagsisigaw ng “ibalik mo ang bagko, magnanakaw, magnanakaw”. Naglabasan ang mga tao sa kabahayan pero hindi nanahabol ang magnanakaw dahil dali-daling humarurot ang motorsiklong minanehomarahil ng kanyang kasabwat. Ano ang nasaksihan mo sa iyong pag-uwi?

  Magnanakaw na hinahabol

    Mga tambay sa kalsada

  Nag-aaway na magkakapitbahay             

  Mag-asawang nagsisigawan                    

   

  30s
  F6PS-IIh-3.1
  Edit
  Delete
 • Q4

  Nakita kong sobra sa binayaran ni Elgie ang kinuhang tsokolate sa canteen ng paaralan. Nong sinabi ng tindera nakumuha ng lima ay mabilis na dumakot at hindi na binilang sabay ibinulsa kaagad. Inaya akong umalis at kainin namin sa labas ng kantin. Kakain ka pa ba o hindi na lang? Bakit?

  Hindi po, kasi alam kong galing sa pagsasamantala

  Opo, dahil hindi naman ako ang nagsamantala

  Hindi po, kasi baka sumakit ang ngipin o tiyan ko

  Opo, kasi wala naman akong pambili

  60s
  F6PB-If-3.2.1
  Edit
  Delete
 • Q5

  Nakikinig ka ba ng mga KuwentongPinoy? Ano ang wakas ng kuwentoni Juan Tamad at ang bayabas?

  Inabot ng gabi sa paghihintay namahulog ang bayabas

    Nabusog ng bayabas

  Inubos pitasin ang bunga ng bayabas

  Nainis dahil hindi nakuha ang bayabas

  60s
  F6EP–IIIa-i-8
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ano naman ang naging wakas ng banyagang kuwento na Cinderella?

  Inapi siya ng kanyang madrasta

  Niligawan siya ng prinsipe

  Nag-away-away sila ng kanyang mga stepsisters

   Pinakasalan ng prinsipe at tumira sa Palasyo

  60s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang dati o alam ng batang wakas ng kuwentongMatsing at Pagong ay ang paghagis ni matsing kay pagong sa ilog, sapag-aakalang ikamamatay ni pagong ito. Sa episode kung saan nagkita ulisila matapos ang pangyayaring iyon ay sa taniman ng sili at sa isang handaangmay malaking kawa ng kumukulong tubig. Ano sa tingin mo ang wakas ng episode naito?

   Ikinuskos ang sili sa kanyang mga mata at nabulag

   Nalinlang muli ni matsing si pagong

   

  Humigop ng mainit na tubig na hinaluan ng sili

  Lumundag si matsing sa kawa ng kumukulong tubig  dahil naniwalang pampaganda ng kutis ng nanay ni pagong.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang malunggay ay kilala lamang namasustansiyang gulay. Maaaring ulamin ang dahon at bunga nito. Matapos mabasa ang isang akda tungkol sa kahalagahan at gamit ng malunggay ay hindi lang pala pang-ulam kundi napakarami pa, kung kaya’t tinatawag na:

  Ulam na gamot pa

  Pagkain ng tagabaryo

  Miracle Tree/Mapaghimalang puno

  Food and herbal medicine/Halamang gulay

  60s
  F6PB-IIIf-24
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ang nanay mo ay madalas dumaing sasakit ang ulo, nahihilo at madaling mapagod. Nagpatingin siya sa doktor at siya’y niresetahan ng gamot. Binili niyalahat ang mga ito at kailangan ding sundin ang payo ng doktor. Pagkatapos ng tatlong araw ay nakita mong bumubuti na ang kanyang kalagayan. Ano kaya ang susunod na mangyayari?

   Babalik pa ulit sa doktor

    Hindi na babalik at gagastos pa sa doktor.

   

    Itigil na ang pag-inom ng gamot sa pang-apat na araw

   Gagaling na at manunumbalik ang sigla

  60s
  F6PN-Id-e-12
  Edit
  Delete
 • Q10

  Si Charlotte ay madalas dumating saklase 20 minutong huli. Tahimik at hindi nakikisali sa talakayan. Minsannakikita na lamang na nakayuko at tulog. Kapag pinaiiwan at gustong kausapin ngguro ay tumatakas pag-uwi. Ano na lang kaya ang mangyayari?

   Ipatatawag ng guro ang magulang

  Hindi papasok kinabukasan

  Hindi siya makapagtapos

   Dadalhin ng guro sa GuidanceOffice

  60s
  F6PB-IIIg-17
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang puso ng dalaga ay inihahalintuladsa isang bagyo na pabago-bago ang direksiyon. Anong kayarian ng pang-uriang salitang may salungguhit?

  tambalan

  maylapi

  Inuulit

  payak

  60s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Nagsermon si tatay dahil magbubukang-liwayway na nang matulog ang nagkasiyahang magkakaibigan. Anongkayarian ng pang-uri ang salitang may salungguhit?

  maylapi

  payak

  inuuliit

  tambalan

  60s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Magaling gumawa ng kuwento si Maritess maski walang katotohanan at basehan. (Paglalarawan ng tauhan) Siya ay_________

  tsismosa

  mamamahayag 

   palakwento

  brodkaster   

  60s
  F6RC-IIa-4
  Edit
  Delete
 • Q14

   Umaga pa lang, sa harapan ng bahay nawalang nakatira mahilig magtambay sina Maritess at kanyang mga kachikahan.Titigil lang sila kapag oras na ng lutuan ng pananghalian at babalik ulipagkakain. Ang tagpuan ay masasabing________

   hayag

  ligtas   

  bakante

  tago            

  60s
  F6VC-IIe-13
  Edit
  Delete
 • Q15

  Kung inyong natatandaan ang kwentong“Mangarap Ka, Abutin Mo” sa modyul 3 ng nakaraang markahan, ano ang paksa ng akda?

     Kahirapan hindi hadlang sa pagtatagumpay

   Mag-asawang magsasaka na marami anganak

  Anak ng magsasaka ngunit nagpursigingmakatapos ng pag-aaral

  Nanirahan sa kamag-anak paramakatapos ng pag-aaral

  60s
  F6RC-IIb-10
  Edit
  Delete
 • Q16

  Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang pangyayari sa parehong kuwento?

  Nag-aabot na ng tulong at puhunan ang magkapatid sa magulang

  Nakatapos ng pag-aaral ang magkapatid pagkalipas ng limang taon

   Nakatapos nang sunod-sunod ang magkakapatid sa pag-aaral

   Nagpaalam ang magkapatid sa mga magulang

  60s
  F6RC-IIb-10
  Edit
  Delete
 • Q17

   Sa halos 2 taon na pandemya ay ngayon lang nagkita-kita ang magkakapatid at sa viedo-call pa. 

  Sila ay masayang nagkukumustahan at ______________.

  nagkukwentuhan

  magkwentuhan                      

  magkukwentuhan

   

   Nagkwentuhan                     

  60s
  F6L-IIf-j-5
  Edit
  Delete
 • Q18

  Pinagplanuhan din ng magkakapatid anggaganapin nilang reunion sa susunod na taon sa bayan nilang sinilangan.____________ sila sa probinsiya dalawang araw bago ang nasabing okasyon.

  Mag-uwian        

  Magsiuwian 

  Mag-uuwi           

  Magsisiuwian

  60s
  F6L-IIf-j-5
  Edit
  Delete
 • Q19

   Kahapon lang ay nakita ko ang datikong kaklase sa Ikatlong baitang._____________  kami nongmaalala ko ang aming pagkokopyahan at pagtatampuhan.

  Tumatawa          

   Tatawa

  Matatawa

   Nagtawanan

  60s
  F6L-IIf-j-5
  Edit
  Delete
 • Q20

   Hinuli ng pulis ang isang motoristasa kalsada. Nabigla ang mama at sabay tanong, bakit po, ano ang kasalanan ko? Mahinahonna ipinaliwanag ng pulis kung ano ang bayolasyon ng motorista.

  Pang-abay na pamamaraan        

   Pang-abay na pamanahon              

  Pang-abay na panlarawan

  Pang-abay na Panlunan

  60s
  F6L-IIf-j-5
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class