placeholder image to represent content

Pramonės perversmas. Politinės ideologijos. 3 kl.

Quiz by Rasa Peleckienė

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Kuri politinė doktrina ypač pabrėžė nusistovėjusios tvarkos ir stabilumo išsaugojimą bei puoselėjimą?
  konservatizmas
  liberalizmas
  socializmas
  nacionalizmas
  30s
 • Q2
  Kuri ypatybė būdinga ir manufaktūrinei, ir fabrikinei gamybai?
  Darbo pasidalijimas.
  Griežta gamybos reglamentacija.
  Garo mašinų panaudojimas.
  Baudžiauninkų darbo vyravimas.
  30s
 • Q3
  Kuri politinė srovė deklaravo socialinės lygybės įgyvendinimą?
  Nacionalizmas
  Socializmas
  Konservatizmas
  Liberalizmas
  30s
 • Q4
  Kurios politinės srovės atstovai teigė, kad Bažnyčia yra valstybės ir visuomenės ramstis?
  liberalizmo
  anarchizmo
  socializmo
  konservatizmo
  30s
 • Q5
  Kokį poveikį pramonės perversmas turėjo Europos šalyse?
  Sumažėjo gamtinės aplinkos užteršimas
  Išaugo gyventojų skaičius miestuose
  Sumažėjo miestų gyventojų skaičius.
  Išaugo į cechus susijungusių amatininkų skaičius
  45s
 • Q6
  Koks naujas energijos šaltinis pradėtas naudoti Anglijoje per pramonės perversmą?
  Vandens tėkmė.
  Vėjas
  Garas.
  Saulė
  30s
 • Q7
  Kurios žmonių grupės interesus išreiškė XIX a. atsiradusi socializmo ideologija?
  Buržuazijos.
  Baudžiauninkų.
  Darbininkų.
  Aristokratijos
  30s
 • Q8
  Kuri iš šių ideologijų ypač daug dėmesio skyrė dorovinėms vertybėms?
  liberalizmas
  konservatizmas
  anarchizmas
  socializmas
  30s
 • Q9
  XIX a. antroje pusėje Europoje pramonės perversmo metu:
  ryškiai išaugo naftos poreikis gamyboje;
  sustiprėjo profsąjungų įtaka visuomenėje.
  atsisakyta kolonializmo politikos vykdymo;
  moterims suteikta rinkimų teisė
  45s
 • Q10
  Kuris iš šių reiškinių pasirodė pramonės perversmo metu?
  Plėtėsi darbininkų kova už savo teises.
  Suteiktos rinkimų teisės moterims Anglijoje.
  Išaugo manufaktūrų vaidmuo gamyboje.
  Atsirado totalitariniai režimai Europos šalyse.
  30s
 • Q11
  Pramoninis perversmas Vakarų Europoje lėmė:
  manufaktūrinės gamybos atsiradimą
  reformacinio sąjūdžio plėtrą;
  cechų ir gildijų vaidmens išaugimą;
  urbanizacijos proceso sustiprėjimą
  30s
 • Q12
  Kur anksčiausiai prasidėjo pramonės perversmas?
  Prancūzijoje
  Rusijoje
  Didžiojoje Britanijoje
  JAV
  30s
 • Q13
  Kuri doktrina XIX a. deklaravo, kad valstybė neturi kištis į ūkinį gyveniją?
  nacionalizmas
  socializmas
  liberalizmas
  liberalizmas
  30s
 • Q14
  Kurį iš išvardintų būdų marksistai laikė svarbiausiu keičiant visuomenės modelį?
  pilietinis karas
  rinkimai
  revoliucija
  reformos
  30s
 • Q15
  Pramonės perversmas paskatino
  modernios politinės sistemos kūrimąsi
  privalomojo pradinio mokslo diegimą
  reakcinę politiką
  trilaukės sėjomainos taikymą žemės ūkyje
  30s

Teachers give this quiz to your class